Eind oktober uitspraak of Delphine Boël ‘prinses van België’ is
Delphine Boël bij de zitting vandaag. Foto: Photo News

Het Brusselse hof van beroep zal ten laatste op 29 oktober zijn arrest vellen in de zaak Boël. Het gaat niet langer om het wettelijke vaderschap, wel om de koninklijke titels.

Op die zitting is gepleit over de vraag van Delphine Boël om de achternaam van haar wettelijke vader te dragen, en de titels ‘Hare Koninklijke Hoogheid’ en ‘prinses van België’. Dat hebben de advocaten van Delphine Boël en koning Albert donderdagnamiddag meegedeeld na afloop van de laatste zitting in het dossier. Koning Albert betwist het wettelijke vaderschap niet langer.

‘Die titels zijn zaken die haar toekomen, net zoals ze toekomen aan de andere kinderen van koning Albert’, zegt meester Marc Uyttendaele. ‘Mijn cliënte heeft nooit enige andere bedoeling gehad dan op exact dezelfde manier behandeld te worden als de andere kinderen van de koning, haar broers en zus.’

‘Het esstentiele is bereikt, aangezien niemand nog in twijfel trekt dat Delphine de dochter is van Albert II’, zegt Uyttendaele. ‘De titel van prinses is op zich dan ook niet belangrijk, maar we kunnen niet aanvaarden dat een kind anders behandeld wordt dan de andere. Wat we voor mevrouw Boël vragen, geldt bij uitbreiding natuurlijk ook voor haar kinderen.’

Volgens de advocaten van koning Albert is het niet aan het hof van beroep om zich over die vragen uit te spreken, maar is dat een bevoegdheid van de uitvoerende macht, en zou Delphine Boël dus administratieve stappen moeten ondernemen om die eisen ingewilligd te zien.