Vivaldi zoekt bijna 12 miljard euro
Preformateur Egbert Lachaert Foto: Photo News

De recentste raming van het Planbureau toont nog steeds een begrotingstekort van zo’n 26 miljard euro vanaf 2021. De ambitie van de Vivaldipartijen is om daar tegen 2024 bijna 12 miljard van weg te werken. Al kan het ook bij 2 miljard blijven.

Eerst het goede nieuws. De economische schok van de coronacrisis blijkt kleiner dan gedacht. De nieuwe prognoses van het Federaal Planbureau gaan uit van een krimp van het bruto binnenlands product met ...