Politie Brussel Noord gaat agenten opleiden rond straatintimidatie
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Agenten van de lokale politiezone Brussel Noord krijgen vanaf de herfst specifieke opleidingen over straatintimidatie en gendergerelateerd geweld. Dat meldt de politiezone maandag. De opleidingen vinden plaats in samenwerking met de vzw ‘Touche Pas À Ma Pote’.

‘We merken dat de wet in verband met “ongewenst seksueel gedrag” of “straatintimidatie” van 2014 nog te weinig bekend is bij de politiemensen’, zegt korpschef Frédéric Dauphin. ‘Politiemensen kunnen zo moeilijk beantwoorden aan de verwachtingen van de slachtoffers, waardoor die ook minder geneigd zijn klacht in te dienen.’

Het wettelijk kader om slachtoffers van gendergerelateerd geweld op te vangen bestaat al een hele tijd, maar de toepassing ervan loopt mank. Slachtoffers aarzelen vaak om klacht in te dienen, en voor de politiemensen is het vaak moeilijk om het feit correct te identificeren.

‘Dat is in het bijzonder het geval wanneer de feiten van intimidatie zich niet vertalen in fysiek geweld’, zegt de korpschef. ‘Vanuit deze vaststellingen zal de politiezone een opleiding aanbieden aan haar politiemensen, in partnerschap met de vzw Touche Pas À Ma Pote.’ Zij lanceerden ook de eerste applicatie om Brusselse straatintimidatie te melden.

Pv voor straatintimidatie

Omdat een gewone ‘theoretische opleiding’, waarbij herinnerd wordt aan de normen en de procedures, ontoereikend geacht werd, is gekozen voor een praktijkgerichte opleiding, waarbij de toepassing van de normen vertaald wordt naar een eenvoudig en kwaliteitsvol politieoptreden. De eendaagse opleiding bestaat uit vier modules, waarbij de agenten gesensibiliseerd worden over straatintimidatie en seksistische beledigingen, niet alleen als misdrijf, maar ook als een belemmering voor het ‘samen leven’. Ze krijgen er ook aangeleerd hoe ze een slachtoffer op de meest gepaste wijze kunnen opvangen en hoe ze een pv voor straatintimidatie moeten opstellen.

De officieren en hoofdinspecteurs die de leiding en de omkadering van de interventiebrigades en wachtdiensten op zich nemen, komen eerst aan de beurt, nadien volgen de brigades van het eerstelijnspersoneel. De eerste sessies vinden al in de herfst plaats.