‘Rechtsaf vrij voor fietsers’ mag ook op Vlaamse gewestwegen
Foto: BELGA

De verkeersborden ‘rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers’ kunnen sinds maandag ook aan Vlaamse gewestwegen geplaatst worden. Als een dergelijk bord op een kruispunt hangt, mogen fietsers gewoon rechtdoor rijden of rechtsaf slaan, ook al staat het verkeerslicht op rood.

Aan lokale gemeentewegen kon dat al sinds 2011. ‘Zonder de fietsveiligheid in het gedrang te brengen, zorgen we dat fietsers niet nodeloos aan rode lichten moeten wachten’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Fietsers staan soms tot één vijfde van hun reistijd onnodig te wachten voor het rode licht. Vlaams minister Peeters wil fietsen daarom efficiënter en aantrekkelijker maken: op plekken waar het ‘zinloos rood’ is, kan vanaf maandag een verkeersbord ‘rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers’ komen. Fietsers kunnen dan rechtdoor rijden of rechtsaf slaan, ook wanneer het verkeerslicht rood aangeeft voor auto’s. Peeters benadrukt dat de verkeersborden geen negatieve invloed op de verkeersveiligheid hebben.

Het initiatief om de verkeersborden te plaatsen zal nog steeds bij de steden en gemeenten liggen. ‘Gemeenten kennen de situatie ter plekke het best, en kunnen zeer goed inschatten waar het bord het best geplaatst wordt’, zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten. Met een positief advies van de lokale politiezone op zak, kunnen gemeenten een aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het AWV plaatst dan uiteindelijk de borden.

In Leuven zijn al vijf kruispunten uitgerust met het verkeersbord. ‘We wilden dit uitbreiden naar een aantal gewestwegen, en het bleek de makkelijkste discussie ooit met de minister’, zegt David Dessers, Leuvens schepen voor Mobiliteit (Groen). Dessers is blij dat er nu nog een vijftiental punten bijkomen: het gaat om een aantal invalswegen naar de stad, en kruispunten op de Leuvense ring.