De Antwerpse politie is vrijdagavond van start gegaan met Operatie Nachtwacht. Vanuit enkele sociale organisaties klinkt kritiek op de actie.

Elke dag zullen er de komende periode meer dan vijftig politiemensen deelnemen aan wat burgemeester De Wever ‘de grootste veiligheidsoperatie in Antwerpen sinds twintig jaar’ noemt.

Vrijdagavond ging de actie officieel van start: na een briefing trokken vanaf 23 uur patrouilles in combi’s, op motors en in anonieme wagens de straten van Deurne, Borgerhout en Antwerpen-Noord in. De actie komt er nadat zich in Deurne-Noord recent verschillende beschietingen en granaataanslagen in korte tijd voordeden.

Wie zich ’s nachts op straat begeeft, kan tegengehouden en gecontroleerd worden. Bepaalde straten kunnen worden afgesloten. Ook de BearCat, een gepantserd militair voertuig, wordt van stal gehaald.

Volgens de politie gaat het om een operatie op langere termijn die voorlopig geen specifieke einddatum heeft. Burgemeester De Wever wil op die manier ‘maximaal zijn verantwoordelijkheid nemen’. Het gerechtelijk onderzoek naar de verschillende geweldsdelicten in het drugsmilieu wordt immers gevoerd door de federale gerechtelijke politie en niet de lokale politie.

Kritiek

Enkele sociale organisaties hebben bedenkingen bij de actie. Het Antwerps Platform Sociale MiddenveldOrganisaties (APSMO) vreest dat de Operatie Nachtwacht het drugsgeweld in Antwerpen mogelijk enkel zal verschuiven of zelfs verder zal doen escaleren.

APSMO verenigt meer dan vijftig sociale organisaties, samen met J100, smart on drugs, Uit de Marge en KifKif. Volgens APSMO zijn er andere benaderingen mogelijk die meer kans op succes inhouden. Daarbij moeten bewoners en middenveldorganisaties actief betrokken worden, want dat is volgens de organisaties niet het geval bij Operatie Nachtwacht.

‘We zien een aantal concrete pistes en voorstellen waarover we graag verder in dialoog gaan met de burgemeester. We pleiten voor meer gemeenschapsgerichte politie, die de wijken goed kent en dichtbij burgers staat. Het gaat over het werken aan een constructieve relatie tussen eerstelijnswerkers en politieagenten, zodat ieder zijn rol en opdracht kan uitvoeren.’

De organisaties waarschuwen ten slotte voor toenemend etnisch profileren door de politie. ‘Jongeren geven aan angst te hebben om geviseerd te worden. De opvolging van COVID-19-maatregelen in de wijken leidde tot een groeiend spanningsveld tussen politie en jongeren. Jongeren denken het mikpunt te worden van systematische controles in plaats van degenen waar het binnen deze operatie om draait.’

Antwerps middenveld bezorgd om Operatie Nachtwacht
Foto: Joris Herregods
Antwerps middenveld bezorgd om Operatie Nachtwacht
Foto: Joris Herregods
Antwerps middenveld bezorgd om Operatie Nachtwacht
Foto: Joris Herregods
Antwerps middenveld bezorgd om Operatie Nachtwacht
Foto: Joris Herregods