Alle tenlasteleggingen in dossier Fortis verjaard

Alle tenlasteleggingen in het onderzoek naar de teloorgang van Fortis, bijna 12 jaar geleden, zijn verjaard.

In dat dossier had de onderzoeksrechter zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortis-bank in verdenking gesteld omdat zij de beleggers onvoldoende zouden geïnformeerd hebben, maar het parket had de buitenvervolgingstelling gevraagd. Onder de ex-bestuurders zijn gewezen voorzitter Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en Filip Dierckx.

Het gerechtelijk onderzoek naar de teloorgang van Fortis ging in oktober 2008 van start en spitste zich voornamelijk toe op de periode tussen september 2007 en april 2008. In die periode plande Fortis een kapitaalsverhoging, die werd doorgevoerd in september 2007. In de loop van het gerechtelijk onderzoek stelde onderzoeksrechter Burm zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortis-bank in verdenking omdat zij de beleggers onvoldoende zouden geïnformeerd hebben over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten, ten tijde van de overname van ABN Amro.

Valsheid in geschrifte

In een eerste fase besloot het Brusselse parket hen te vervolgen voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op artikel 39 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Maar na bijkomend onderzoek kwam het parket tot de conclusie dat het niet zeker was dat het misdrijf van valsheid in jaarrekeningen en gebruik ervan kon worden aangetoond. Door het wegvallen van die tenlastelegging waren volgens het parket van Brussel ook de andere feiten verjaard. Bovendien was in Nederland een schikking afgesloten waarbij zo’n 290.000 beleggers zich aanmeldden om een schadevergoeding te krijgen voor een totaalbedrag van 1,3 miljard euro.

In 2018 besliste het Brussels parket al om niemand meer te vervolgen. ‘Onze prioriteit was dat de slachtoffers vergoed zouden worden, en dat is ook het geval’, klonk het. Of dat via een strafproces of via een schikking was, was van ondergeschikt belang.

Het grootste deel van de aandeelhouders die zich burgerlijke partij hadden gesteld, hadden die schikking aanvaard en trokken hun burgerlijke partijstelling in. Een 150-tal aandeelhouders besloot de schikking niet te aanvaarden en dringt bij monde van zijn advocaat, meester Mischael Modrikamen, aan op een doorverwijzing en een proces voor de correctionele rechtbank. Modrikamen bekijkt nu of hij in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer.

Verzekeringsgroep Ageas, de beursgenoteerde rechtsopvolger van het vroegere Fortis, reageert ‘bijzonder verheugd’ dat het niet doorverwezen wordt naar de strafrechter. ‘Met deze nieuwe belangrijke stap in de afwikkeling van de zaken uit het verleden, kan de groep zich nog meer richten op de verdere ontwikkeling van haar verzekeringsactiviteiten.’

Na het Fortis-debacle tijdens de financiële crisis zette de verzekeringstak de activiteiten voort onder de naam Ageas. Het Franse BNP Paribas kocht de bankactiviteiten van Fortis op.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig