Bart De Wever kondigt ‘Operatie Nachtwacht’ tegen drugsgeweld aan
Foto: Jan Van der Perre

Systematische identiteitscontroles, woonblokken afsluiten, extra patrouilles en een verstevigde wijkwerking: ‘Operatie Nachtwacht’ moet de meest zichtbare operatie in twintig jaar tijd zijn van de politiezone Antwerpen. Zo wil de stad het drugsgeweld onder controle krijgen.

De voorbije weken werd Antwerpen opnieuw regelmatig opgeschrikt door verschillende aanslagen. Sinds 2017 is bijna zeventig keer drugsgerelateerd geweld genoteerd. De korpschef van de politiezone Antwerpen, Serge Muyters, heeft een plan uitgerold om het drugsgeweld in de stad tegen te gaan. Ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) voelde een stijgende druk om actie te ondernemen.

‘De laatste weken kenden we een opeenvolging aan geweldfeiten, die uitzonderlijk kort op elkaar volgden. Dat maakt het noodzakelijk om onze acties op te drijven naar een bredere aanpak om de openbare orde te kunnen garanderen’, zegt Muyters. ‘We zullen daarom gedurende een langere periode dagelijks zichtbare en minder zichtbare acties ondernemen om het drugsgerelateerde geweld maximaal te ontmoedigen. Indien nodig zal de actie verlengd worden na evaluatie. Deze operatie krijgt onze absolute prioriteit.’

Maatregelen

Volgens de stad gaat het om de grootste actie in twintig jaar, verwijzend naar de opkuis van het Falconplein en het Schipperskwartier begin 2000. Het ziet ernaar uit dat de politiezone Antwerpen alles uit de kast zal halen onder de noemer ‘Operatie Nachtwacht’.

Concreet gaat het om systematische identiteitscontroles, extra patrouilles waar verdacht gedrag onmiddellijk gecontroleerd zal worden, de mogelijkheid om straten met een hoog risico af te sluiten, dynamische patrouilles op de motorfiets, politieteams om het drugsdealen ’s nachts volledig te verstoren, structureel buurtonderzoek en een versterkte wijkwerking als aanspreekpunt voor bewoners. Ook de Bearcats, de pantservoertuigen van de politie, worden ingezet om de zichtbaarheid te vergroten.

De acties zullen vooral in Deurne-Noord en Borgerhout plaatsvinden.

Bart De Wever: ‘Ik wil geduld vragen’

‘We kunnen niet garanderen dat we hiermee alle incidenten in de toekomst zullen voorkomen’, zegt De Wever. ‘Maar we nemen wel maximaal onze verantwoordelijkheid om de veiligheid van de Antwerpenaar te waarborgen. Ik reken ook op de inzet van hogere overheden om de federale politie en het parket in Antwerpen de nodige middelen en slagkracht te geven om het werk waarvoor zij bevoegd zijn, ten volle te kunnen uitvoeren.’

‘Ik wil ook begrip en geduld van de Antwerpenaar vragen. We proberen de hinder die met Operatie Nachtwacht gepaard zal gaan zo veel mogelijk te beperken tot wat noodzakelijk is om de openbare veiligheid te beschermen. Dit zal tijd vragen, en ik besef dat het uitzonderlijke maatregelen zijn die buurtbewoners niet gewoon zullen zijn. Ik doe ook beroep op de burgerzin om volop mee te werken aan buurtonderzoeken en verdachte feiten steeds te melden aan de politie.’