Het gaat nog steeds de goede kant uit met de coronacijfers in ons land, enkel in Luik werd een opmerkelijke stijging vastgesteld. Het Crisiscentrum roept wel op om ook in de omgeving van scholen de maatregelen goed op te volgen.

‘De situatie is relatief weinig veranderd in vergelijking met maandag’, zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. ‘De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 438 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling van twaalf procent.’

‘Op regionaal niveau zien we vooral een daling in Brussel. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden de afgelopen week gemiddeld 112 nieuwe gevallen per dag vastgesteld, een daling van vijftien procent in vergelijking met de week ervoor. In Antwerpen waren dat er 84 nieuwe besmettingen, een daling van 21 procent.’

‘In de andere provincies zien we ook dalingen, behalve in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luik. Vooral in Luik is er een opmerkelijke stijging, van 31 procent, maar dat is relatief. In absolute aantallen gaat het namelijk nog steeds om een vrij klein aantal, met gemiddeld 39 nieuwe besmettingen per dag’, aldus Van Gucht.

‘Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen: de afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld zestien per dag, de week ervoor waren het er nog 22, een daling van 26 procent. De afgelopen zeven dagen vielen er gemiddeld vier overlijdens te betreuren, een week ervoor waren dat er zeven. Dat is een daling van 37 procent.’

‘Mondmasker wordt snel een gezonde gewoonte’

Woordvoerder Yves Stevens kwam terug op de start van het nieuwe schooljaar. ‘Het is verheugend om vast te stellen dat de eerste schooldag goed is verlopen, met respect voor de maatregelen. Niet enkel de schooldirecties nemen hun verantwoordelijkheid, ook de leerlingen zullen hun gedrag moeten aanpassen. In het secundair onderwijs moeten alle leerlingen bijvoorbeeld steeds een mondmasker dragen. We beseffen dat het niet leuk is, maar we zijn ervan overtuigd dat het snel een gezonde gewoonte zal worden’, aldus Stevens.

Wel wijst hij op het correct gebruik. ‘Mond en neus moeten bedekt zijn. We zien nog al te vaak in het straatbeeld dat het masker enkel over de mond wordt gedragen, of ergens hangt te bengelen onder de kin, dan helpt het natuurlijk niet. Draag je masker dus correct.’

Stevens hamert ook op voldoende hygiënische aandacht. ‘Herbruikbare mondmaskers dienen voldoende gewassen te worden. Zorg voor voldoende maskers en een afsluitbaar zakje waarin het masker bewaard kan worden, bijvoorbeeld tijdens de middaglunch.’

Hij benadrukt ook nog eens dat iedereen zich ook buiten de schoolmuren verantwoordelijk dient te gedragen. ‘De schoolomgeving kan vlak voor of na school druk zijn. Ook ouders horen een masker te dragen wanneer ze hun kinderen afzetten, en vermijd ook samenscholingen met andere ouders: even gezellig staan praten kan niet, respecteer die afstand van anderhalve meter. Leerlingen die zelfstandig naar school gaan, moeten ook masker dragen op het openbaar vervoer en afstand bewaren’, aldus Stevens.

Tot slot nog een laatste tip: ‘Veel kinderen hebben de gewoonte om na school een vieruurtje te eten. Het is belangrijk dat je eerst je handen wast. Dat moet voor iedereen een reflex worden: bij thuiskomst was je eerst je handen. Dat is een gezonde routine, die ons allemaal beschermt.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig