Luiks biotechbedrijf dat coronatests leverde daagt Belgische staat voor rechter
Foto: BELGA

ZenTech, een biotechnologisch bedrijf uit het Luikse, trekt naar de rechtbank omdat de Belgische staat zich niet zou gehouden hebben aan de contractvoorwaarden voor een levering van meer dan drie miljoen coronatests.

ZenTech is de producent en ontwikkelaar van serologische testen waarmee snel kan worden nagegaan of iemands bloed antilichamen tegen het coronavirus in het bloed heeft. België had interesse en bestelde 3.650.000 van zulke testkits tegen strikte voorwaarden.

Herziening van contract

Zo moest het bedrijf de kits ter beschikking stellen aan mensen die door de staat zelf zouden worden aangeduid. Daarbij werd een strikte timing afgesproken. Volgens ZenTech heeft het bedrijf vier miljoen euro kosten gemaakt terwijl het zijn deel van het contract wel nakwam. De Luikenaars beweren nu dat de overheid zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. Brieven naar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en naar de overheid bleven onbeantwoord, aldus ZenTech. ‘Via de media kreeg ZenTech te horen dat minister De Backer (Open VLD) een neerwaartse herziening van het contract overwoog, onder het voorwendsel van een marktverandering’, klinkt er. Daarmee wordt verwezen naar uitspraken van De Backer begin juli. Toen bleek dat de minister de bestelling wilde herzien nadat aan het licht kwam dat antilichamen na enkele maanden verdwenen. Zo bleek het minder nuttig om na te gaan wie al een besmetting had opgelopen.

Het bedrijf zegt dat het werd opgeroepen voor een vergadering om de contractvoorwaarden te veranderen. ZenTech zegt dat het open stond voor onderhandeling, maar wel op voorwaarde dat de eerder vastgelegde deadlines, die door het bedrijf waren nagekomen, ook door de staat zouden worden gehonoreerd.

Volgens de Luikenaars gebeurde dat nog niet. Ze trekken nu naar de rechter in kortgeding.

Kwalitatief onvoldoende

De zaak kwam eerder deze zomer al voor in een Kamercommissie. Daarin stelde De Backer dat er over de overeenkomst opnieuw onderhandeld werd. De minister wil er bovendien zeker van zijn dat kits kwalitatief voldoen en dat men weet hoe ze te gebruiken. Volgens De Backer was er in het verleden al sprake van kwalitatieve tekortkomingen.