Zo werkt de bubbel van vijf, en dit mag met mensen van buiten de bubbel
Wandelen met vrienden van buiten uw bubbel mag, zolang u afstand houdt. Foto: Erik Vandewalle

De veelbesproken ‘bubbel van vijf’ blijft van kracht, maar dat hoeft contact met personen van buiten die groep niet in de weg te staan, aldus premier Sophie Wilmès. Zolang u de nodige basisvoorschriften maar blijft naleven. Viroloog Marc Van Ranst maakt de vergelijking met de omgang met collega’s.

De premier gaf op de persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad toe dat veel mensen de regel niet correct interpreteren. ‘Nauw contact’ mag met vijf personen, en daarbuiten kan u met om het even wie afspreken, zolang het gaat om maximaal 10 personen tegelijk.

De FOD Volksgezondheid vat de voorschriften voor sociaal contact als volgt samen:

• Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 personen afspreken. • Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. • Kan je de afstand van 1,5 meter respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen.

De bubbel is dus nog steeds beperkt tot vijf personen, die je als huishouden uitkiest, niet voor elk gezinslid apart dus. Met deze mensen hoef je de algemene afstandsregels niet per se te respecteren. Een knuffel, met of zonder mondmasker, mag dus met deze vijf mensen van buiten het gezin. Kinderen onder de twaalf jaar hoef je niet tot een bubbel te rekenen: met hen hoef je sowieso geen afstand te houden.

Wilmès merkt echter dat veel mensen die regels te strikt interpreteren. ‘Sommigen denken dat ze maar vijf personen mogen zien. Dat is niet zo. Maar je moet afstand houden.’

Want ook buiten die bubbel mag je in principe iedereen zien. De premier ziet het als volgt. ‘Ieder van ons kan met zijn vrienden of familie afspreken, zoveel hij of zij wil, zonder meer dan tien mensen tegelijk te zien. Maar hou altijd afstand als die personen geen deel uitmaken van uw huishouden of bubbel.’ Met hen geen knuffels dus.

‘Knuffelruimte’

Viroloog Marc Van Ranst noemt de verduidelijking door Wilmès ‘geen versoepeling, wel een nodige herhaling’. ‘Mensen hebben de regel te strikt bekeken, alsof ze niemand van buiten hun bubbel mochten zien. Dat is niet zo. Je kunt iedereen naar hartenlust zien, maar die mensen mogen niet in je knuffelruimte. Je mag er dus geen tien knuffelvrienden bijnemen.

Voor hoe je met mensen van buiten je bubbel omgaat, maakt Van Ranst de vergelijking met collega’s. ‘Die mensen maken ook geen deel uit van je bubbel’. Als je dus met tien personen samenkomt, mag je dat volgens Van Ranst ook niet beschouwen als een bubbel. De samenstelling van die tien mensen doet er dan ook niet toe, en hoeft niet altijd dezelfde te zijn.

In theorie mag u met die groep van maximaal tien personen ook om het even welke activiteit doen. De FOD noemt samen wandelen als voorbeeld. Maar een barbecue bij u thuis zou dus ook kunnen, zolang iedereen de gewone veiligheidsvoorschriften respecteert: afstand houden dus, en niet samen rond het vuur staan. In de praktijk wordt dat bijna onmogelijk.

Van Ranst wijst erop dat ook een horecabezoek met iemand van buiten de bubbel eigenlijk moeilijk blijft. ‘Je moet dan ook anderhalve meter houden. Er zijn wel cafés en restaurants die genoeg plaats aan tafel bieden, maar dat zijn uitzonderingen.’

‘Duurzame oplossing’

De premier zegt wel begrip te hebben voor sommigen die het moeilijk hebben met de regels. ‘We zijn mensen. We hongeren naar contact. We moeten niet verbieden anderen te zien. Maar we moeten nadenken over een andere manier om dat te doen. Het kost me ook moeite om mijn vrienden niet te omhelzen.’

Mogelijk wordt de regel over het aantal sociale contacten op de volgende veiligheidsraad herbekeken. Dat is over vier weken. Wilmès gaf aan dat ook psychologen ‘prioritair’ zoeken naar een ‘duurzame oplossing’.

DS VIDEO - Wilmès stelt nieuwe maatregelen voor (20 augustus). Video: De Standaard

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in