Alle leerlingen kunnen in september volledig naar school
Foto: Getty Images

De scholen kunnen in september de deuren volledig openzetten. Dat geldt voor het volledige onderwijs, ook academies en volwassenenonderwijs. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Weyts zat vandaag samen met de stakeholders van het onderwijs om te bepalen hoe het komend schooljaar eruit zal zien. Voor het kleuter- en lager onderwijs is er op zich geen probleem, die kunnen gewoon open gaan. De situatie is ingewikkelder voor het secundair onderwijs, omdat oudere kinderen kwetsbaarder zijn voor het coronavirus.

Scholen spelen in ons land maar een heel beperkte rol bij het verspreiden van het coronavirus. Besmettingen op school komen maar heel uitzonderlijk voor.

Er werd dus beslist om het volledige onderwijs, gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs te laten starten met code geel voor alle niveaus. Eerder werd beslist dat scholen slechts vier op vijf dagen open zouden zijn bij code geel, maar daar werd op terug gekomen. ‘De beperkte epidemiologische impact van de ene schoolvrije dag op woensdag weegt onvoldoende op tegen de organisatorische neveneffecten zodat in code geel standaard wordt uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek’, laat Weyts weten in een persbericht. Er gelden wel nieuwe verstrengingen op het vlak van mondmaskerplicht en toegang van derden tot de onderwijsinstelling. Leerlingen van het middelbaar onderwijs moeten in de klas een mondmasker dragen, op de speelplaats geldt die verplichting niet.

Code oranje

Ook de definitie van code oranje werd aangepast. De leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs kunnen, gelet op de beperktere impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in code oranje ook vijf dagen naar school. Ongeacht de kleurencode zullen ook alle leerlingen de eerste week volledig naar school gaan.

Er zijn wel uitzonderingen mogelijk voor gemeenten die door expertengroep Celeval worden aangewezen en waar de besmettingsgraad dus te hoog ligt. De lokale crisiscel, versterkt met vertegenwoordigers van CLB en onderwijs, kan dan code oranje uitgeroepen worden.

Bij code oranje moeten leerlingen van de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs halftijds naar school. De ene week volgen ze les op school, de andere week geldt afstandsonderwijs. Leerlingen van het eerste en tweede jaar in het middelbaar onderwijs kunnen bij code oranje wel elke dag naar school blijven gaan.

Ook het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs kunnen overschakelen naar code oranje, als de lokale crisiscel dat beslist.

Het is dus mogelijk dat scholen in Antwerpen en Brussel bijvoorbeeld, waar het virus sterk aanwezig is, vanaf de tweede week al code oranje afkondigen. De regel geldt voor de gemeente waar de school gevestigd is. Wie dus in een gemeente woont waar het virus niet sterk aanwezig is, maar school loopt in een oranje zone, moet dus toch thuis blijven. In de omgekeerde situatie, als een leerling in een gemeente woont waar het virus sterk aanwezig is, maar school loopt in een veiligere zone, moet die wel naar school.

Vlieghe tevreden

Na afloop van het overleg toonde ook Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, zich erg tevreden dat kinderen weer naar school mogen. In Terzake kreeg ze de vraag of we dan te krampachtig de scholen gesloten hebben in maart. Vlieghe beklemtoonde dat dat een politieke beslissing was en niet de keuze van de experten. ‘Intussen hebben we veel geleerd van de eerste golf, onder meer over de negatieve gevolgen van het sluiten van de scholen voor de kinderen.’

Haar grote bezorgdheid in september zijn niet zozeer de leerlingen onderling of het besmettingsgevaar dat leerkrachten zouden lopen. Het grootste gevaar zit in de ‘maatschappelijke bewegingen’ waarbij jongeren hun familieleden (mensen van andere generaties) zouden besmetten, zegt Vlieghe.