Na de provincie Antwerpen en tientallen Vlaamse gemeenten kondigt nu ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een algemene mondmaskerplicht af. De alarmdrempel van 50 coronabesmettingen per 100.000 inwoners is er bereikt, en dus neemt minister-president Rudi Vervoort (PS) bijkomende maatregelen. Maar Vervoort wil de hoofdstad niet vergelijken met Antwerpen. Dat zegt hij in bovenstaand interview met persagentschap Belga.

Het dragen van een mondmasker, dat de neus en de mond bedekt, is er voortaan verplicht voor iedereen van twaalf jaar of ouder. De maatregel geldt op alle openbare plaatsen en publiek toegankelijke private plaatsen in heel het gewest.

De regelgeving voorziet wel enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist tijdens sportbeoefening, bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg, en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen.

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Op de persconferentie van het crisiscentrum waarschuwde Steven Van Gucht dat als de toename in Brussel aanhoudt, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een tweetal weken het huidige niveau van de provincie Antwerpen zal bereiken.

Politiecontroles

Er komen versterkte politiecontroles om toe te zien op de naleving van deze maatregel en van alle andere maatregelen die op 27 juli zijn uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

‘Alle partners wensen alle lagen van de bevolking verder te sensibiliseren met communicatieacties. Naast de brede publiekscampagne van het federaal niveau heeft ook het Gewest de derde fase van zijn communicatiecampagne gelanceerd die zich richt tot de doelgroep van de 14- tot 25-jarigen’, benadrukt het kabinet-Vervoort.

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met het gezondheidsbeleid binnen het Brussels Gewest, voert in samenwerking met de gemeenten verder campagne in meerdere talen - tot 33 - rond symptomen en preventieve maatregelen.