Unia ongerust over ‘afwijkingen van fundamentele rechten’
Foto: Dirk Van de Velde

Unia trekt aan de alarmbel over de coronamaatregelen die de voorbije maanden werden genomen. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum maakt zich zorgen over de ‘talloze afwijkingen van onze fundamentele rechten’ en de ‘grote verwarring’ over de maatregelen. ‘Onze bewindslieden moeten zeer dringend de opborrelende polarisering bedwingen.’

Directeur van Unia Patrick Charlier en verantwoordelijke van het nationaal mensenrechteninstituut Marisa Fella noemen de maatregelen in een open brief ‘verontrustend’.

Het Gelijkekansencentrum hekelt zowel de afwijkingen op de vrijheden - zoals de avondklok en een verbod op betogen - als de ‘verwarring over de normen die opgelegd of veranderd worden op alle mogelijk niveaus’.

Unia is in het bijzonder kritisch voor het verbod op elke vorm van betoging dat in verschillende gemeenten geldt. ‘Als we die ingrijpende maatregelen bekijken, denken we meteen aan de aanpak van andere landen, die toch meer in proportie is.’ Zo mag in Oostenrijk alleen met mondmasker worden betoogd, terwijl in Denemarken betogers worden aangemoedigd zich te laten testen op het nieuwe coronavirus.

‘Vertrouwen burgers behouden’

‘Van de personen die beslissingen nemen, verwachten we meer voorzichtigheid wanneer ze maatregelen treffen die onze fundamentele rechten in het gedrang kunnen brengen’, schrijven Charlier en Fella. ‘Het regent maatregelen op diverse niveaus, dikwijls is er onduidelijkheid over hun toepassingsgebied of over de geldende termijn; dit alles doet de vraag stellen of alle maatregelen wel echt zinvol zijn.’

Unia vraagt dat de maatregelen die worden genomen, eerst besproken worden met het maatschappelijke middenveld en helder worden uitgelegd aan de bevolking. ‘Als we het vertrouwen van alle burgers willen behouden, moet erop worden toegezien dat genomen maatregelen correct worden toegepast, zonder willekeur of onrechtvaardigheid.’

Charlier en Fella roepen politici uitdrukkelijk op om de ‘opborrelende polarisering’ te bedwingen.