‘The Sound of silence’ klinkt luid
Foto: rr

Maandag ging de hashtag #Soundofsilence viraal op Facebook en Twitter. Die spoorde mensen aan om een lintenkruis met het opschrift ‘sound of silence’ over hun profielfoto’s te plakken.

De bedoeling was tweeledig: de 80.000 mensen die werken in de – door de coronacrisis fors getroffen – evenementensector een hart onder de riem steken, en druk uitoefenen op de verschillende overheden door te tonen hoe breed het draagvlak is in de samenleving.

De actie ging uit van een collectief van acht toeleveringsbedrijven, zoals de licht- en geluidsverhuurder Splendit uit Aalst.

‘Onze concrete vraag is om gelijk behandeld te worden’, zegt zaakvoerder Marijn Broeckaert. ‘We willen niet dat de vliegtuigen aan de grond blijven en de horeca op slot gaat, maar als zij mogen openen, dan wij ook. In juli mochten we nog organiseren en het is nergens fout gelopen. Dus waarom wordt dat nu dan zo fel ingeperkt?’