‘De exponentiële groei lijkt gestopt’, zei Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. ‘Er is nog steeds een toename, maar die is minder groot’, zei hij.

Het weekgemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen in ons land bedraagt 580 per dag. Er zijn 4.061 nieuwe besmettingen geregistreerd in zeven dagen tijd, het aantal nieuwe infecties is met 16 procent gestegen.

In Antwerpen is er een lichte daling van het aantal nieuwe besmettingen. ‘Dat kan betekenen dat de piek in Antwerpen achter ons ligt’, zei Van Gucht.

De meeste nieuwe gevallen komen voor in het Brusselse Gewest en in de provincie Luik. In beide regio’s zijn de afgelopen week 500 nieuwe gevallen vastgesteld.

‘Er zijn wel positieve signalen’, zei Van Gucht. ‘Er is een minder grote toename dan een aantal dagen geleden.’

Er worden gemiddeld 27 nieuwe covid-19-patiënten per dag opgenomen, dat is 12 procent meer dan de week voordien. Er liggen nu 285 covid-patiënten in de ziekenhuizen, van wie 69 op intensieve zorg. De afgelopen weken vond ongeveer een derde van alle ziekenhuisopnames plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er stierven de voorbije week gemiddeld 3,4 personen per dag aan corona. In totaal stierven al 9.872 landgenoten aan het virus.

R-waarde

In België is het reproductiegetal momenteel 1,12, maar dat getal schommelt sterk van provincie tot provincie. ‘We zien momenteel de hoogste R-waarde in Brussel, alsook in het grotere gebied rond Brussel, in Vlaams- en Waals-Brabant, en ook in Luik en Henegouwen.’

Testen

Steeds meer mensen worden getest op het coronavirus, omdat ze symptomen hebben, omdat ze terugkomen uit een hoogrisicogebied, of omdat ze contact hadden met iemand die besmet is.

Er zijn twee verschillende testen die uitgevoerd kunnen worden, die geven ook verschillende informatie. Er is de PCR-test, die wordt uitgevoerd met een neuskeelwisser. De andere test is de antistoffentest in het bloed.

PCR

Bij de PCR-test wordt een wisser in de neus of keel gebracht met de bedoeling materiaal te verzamelen. Op dat materiaal wordt dan een PCR-test uitgevoerd, om het virus te detecteren.

Via deze test wordt maar een klein onderdeel van het virus, het genetisch materiaal (RNA), opgespoord. ‘De test geeft dan een positief of negatief resultaat’, zei Van Gucht. Als de PCR-test positief is, werd er een spoor van virus gevonden in de neus of keel. ‘Dat betekent ook meestal dat u besmettelijk bent voor uw omgeving, en dat u een infectie met het virus heeft’, zei Van Gucht.

Als het resultaat zwak positief is, kan dat wijzen op een oudere infectie van enkele weken, soms zelf een paar maanden oud. ‘Dan vindt men nog altijd een spoortje van het virus terug, maar eigenlijk is het niet meer actief. Het virus is dan niet meer besmettelijk, er is te weinig virus aanwezig om anderen te besmetten’, zei Van Gucht.

Het is moeilijk om te beslissen of iemand nog besmettelijk is op basis van de PCR-test, dat moet de huisarts bepalen.

Daarnaast is het ook mogelijk dat iemand een positieve PCR-test heeft voor er sprake is van symptomen. ‘Misschien ontwikkelt u nooit symptomen of komen de symptomen nog op enkele dagen na de positieve test’, zei Van Gucht. ‘Het is mogelijk dat u heel besmettelijk bent zonder dat u ooit symptomen vertoont, het is daarom belangrijk dat mensen die positief testen altijd in isolatie gaan.’

Een negatieve test is geen vrijgeleide om niet in quarantaine te moeten gaan, omdat u het virus na enkele dagen toch nog kan uitscheiden en uw omgeving besmetten. ‘Quarantaine is de voorzorgsmaatregel, een test geeft alleen bijkomende informatie.’

Soms wordt tijdens de quarantaine een tweede test uitgevoerd, ongeveer negen dagen na de besmetting of de laatste blootstelling wanneer die test negatief is. ‘Dan is het wel mogelijk om de quarantaine in te korten, maar alleen als die test negatief is, negen dagen na de laatste blootstelling’, zei Van Gucht.

Serologie

De tweede soort test is de antistoffentest, of serologie. Deze test zoekt niet naar het virus zelf, maar er wordt gekeken naar bepaalde stoffen die het lichaam aanmaakt om het virus te bestrijden. Het is een onderdeel van de immuunrespons, de zogenaamde antistoffen.

‘Dat zijn stoffen die in uw bloed circuleren, die het lichaam heeft aangemaakt om het virus te kunnen neutraliseren’, zei Van Gucht. Die antistoffen kunnen maanden aanwezig blijven in het lichaam. Wanneer zo’n test die antistoffen kan aantonen, heeft het lichaam in het verleden een infectie met het virus opgelopen, maar dat kan maanden geleden zijn, en dat zegt niet of u al dan niet nog besmettelijk bent.

‘Mensen die antistoffen hebben, kunnen nog steeds een tweede keer besmet worden met het virus’, zei Van Gucht. ‘Daarom moeten mensen met antifstoffen de basisregels nog steeds blijven respecteren, ze moeten opletten dat ze niet opnieuw besmet raken, en anderen niet infecteren.’

Kinderen

Uit een bevraging blijkt dat een op de drie kinderen bang is om zelf ziek te worden en twee op de drie schrik heeft voor familie of vrienden. Er zijn verschillende initiatieven die informatie over corona op kindermaat verschaffen, zoals het kennisplatform Joy.

Veel kinderen en ouders vragen zich af hoe de eerste schooldag er zal uitzien, maar het is volgens het Crisiscentrum te vroeg om daar al een antwoord op te kunnen geven. ‘We moeten afwachten hoe de pandemie evolueert’, zei woordvoerder Yves Stevens daarover.