‘Bij aspirant-inspecteurs politie leven enkele hardnekkige verkrachtingsmythes’
Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Bij aspirant-inspecteurs van de politie leven enkele hardnekkige mythes over verkrachting. Dat blijkt uit een bevraging door onderzoekers van de Vakgroep Criminologie van de UGent, waaraan 224 aspirant-inspecteurs deelnamen. De onderzoekers pleiten ervoor om binnen de opleiding meer aandacht te besteden aan dit thema.

Zo gelooft 31,3 procent van de aspirant-inspecteurs dat vrouwen vaak mannen beschuldigen van verkrachting omwille van een wraakactie. 14,3 procent gelooft dat mannen meestal niet van plan zijn een vrouw te dwingen tot seks, maar soms ‘te ver seksueel worden meegesleept’. Mannen verkrachten volgens 12,5 procent immers ‘als ze de controle verliezen over hun libido’. 25,4 procent zegt moeite te hebben om een man te geloven die zegt door een vrouw verkracht te zijn. Volgens 8,5 procent kan een gezonde man immers op een succesvolle manier een vrouw weerstaan als hij dat echt wil. Voor 25,4 procent zijn vrouwen die mannen verkrachten seksueel gefrustreerd.

De resultaten over de vrouwelijke mythes zijn grotendeels vergelijkbaar met buitenlands onderzoek, waar percentages tot 32 procent gevonden werd voor de mythe dat verkrachting gebruikt wordt als wraakactie. ‘Ons onderzoek toont aan dat dergelijke redenering ook veel voorkomt binnen de populatie van politie’, aldus de onderzoekers. Ook de algemene aanvaarding van een mannelijk slachtoffer behoeft nog veel verbetering binnen de politiepopulatie. De onderzoekers pleiten er daarom voor om binnen de politieopleiding voldoende aandacht te besteden aan seksueel geweld ten aanzien van vrouwen én mannen.

In het kader van hun onderzoek kregen de ondervraagden ook twee verkrachtingsscenario’s voorgeschoteld met telkens een man als dader en achtereenvolgens een vrouw en man als slachtoffer. Het vrouwelijk verkrachtingsscenario bleek geen significant effect te hebben, wat de onderzoekers toeschrijven aan de vele mediaberichten in het kader van #MeToo die voor een hogere bewustwording zorgen over vrouwelijk seksueel slachtofferschap. Blootstelling aan een mannelijk verkrachtingsscenario verminderde echter wel substantieel het ongeloof rond mannelijke slachtoffers. De onderzoekers pleiten er daarom voor om ook slachtoffers van verkrachting aan bod te laten komen in de opleiding.