Danny Pieters (N-VA) op weg naar Grondwettelijk Hof
Foto: BELGA

De N-VA draagt oud-Senaatsvoorzitter en professor socialezekerheidsrecht Danny Pieters voor als opperrechter.

André Alen, de Nederlandstalige voorzitter bij het Grondwettelijk Hof, gaat volgende maand met pensioen. Volgens de politieke machtsverhoudingen is het aan de N-VA om een opvolger voor Alen aan te duiden. Alen is een oud-professor staatsrecht en draagt een CD&V-stempel.

De N-VA draagt Danny Pieters (63) voor. Hij heeft zowel een uitgebreide politieke als academische carrière achter de rug. Na rechtenstudies werd Pieters hoogleraar ­socialezekerheidsrecht aan de KU Leuven. Tussen 1999 en 2003 was hij Kamerlid voor de Volksunie. Uit die partij ontstond de N-VA en Pieters was er medestichter van. In 2010 ging Pieters naar de Senaat, waar hij werd verkozen tot voorzitter.

Bij de lange regeringsvorming van 2010 probeerden Pieters en toenmalig Kamervoorzitter André Flahaut (PS) als ‘olijk duo’ de formatie tevergeefs uit het slop te halen. In 2013 verliet Pieters de actieve politiek om zich als vicerector te voegen bij de ploeg van Rik Torfs, toenmalig rector van de KU Leuven.

De vervanging is de derde van de zeven die deze legislatuur gepland staat bij het Hof, dat nagaat of wetten de grondwet respecteren en bestaat uit zes oud-politici en zes ervaren juristen. Eerder werden Yasmine Kherbache (SP.A) en Thierry Detienne (Ecolo) benoemd. Die laatste voordracht veroorzaakte veel controverse. De eerste kandidaat van Ecolo, oud-covoorzitster Zakia Khattabi, werd tot tweemaal toe weggestemd in de Senaat.

Het Hof buigt zich voortdurend over maatschappelijk heikele thema’s. Zo valideerde het dit jaar een hoofddoekenverbod op hogescholen en vernietigde het de regeling over onbelast bijverdienen en ‘cash for car’. Pieters heeft in de N-VA een eerder sociaal profiel. De Kamer moet zijn benoeming nog goedkeuren.