Het Crisiscentrum legt uit hoe we veilig kunnen ventileren tijdens de hittegolf. Dat is belangrijk, want het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames blijft stijgen in ons land.

In de periode tussen 26 juli en 1 augustus zijn gemiddeld 535 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld, de week ervoor waren dat er gemiddeld 338. Dat is een verhoging van 58 procent. Deze toename is te zien in alle provincies en betreft mensen van 20 tot 60 jaar en 80-plussers. ‘We zien dat de stijging in Antwerpen wat lijkt af te nemen’, zei viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. ‘Het blijft een stijging, maar minder snel. In andere delen van het land, zoals Brussel of Luik, blijft de stijging toenemen’. In totaal zijn er 70.648 bevestigde besmettingen in ons land vastgesteld.

Er zijn tussen 26 juli en 1 augustus gemiddeld 22 nieuwe patiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis, dat is een daling van 4 procent tegenover de week ervoor. Er liggen in totaal 265 patiënten in het ziekenhuis voor covid-19, waarvan 63 op intensieve zorg. Er sterven gemiddeld 2,4 mensen per dag, dat is een stijging van 13 procent tegenover de week ervoor.

Airco en ventilatie

‘Met de komst van de volgende hittegolf zouden we willen benadrukken hoe het virus zich precies verspreidt en vooral ook hoe we veilig ventilatoren en airconditioning kunnen gebruiken’, zei viroloog Steven Van Gucht. Het virus verspreidt zich vooral via dicht contact tussen mensen, via grote druppels over korte afstand. Het kan ook via de handen overgedragen worden, wanneer we een sterk besmet oppervlakte aanraken en vervolgens in onze neus, mond of ogen wrijven.

Het is volgens Van Gucht mogelijk dat het virus via aerosolen kan worden overgedragen, dat zijn fijne druppels die langere tijd in de lucht kunnen rondzweven en een grotere afstand kunnen afleggen. ‘We denken dat dit soort overdracht mogelijk kan zijn in slecht geventileerde ruimtes, waar we met meerdere personen langere tijd verblijven, zeker wanneer er luid gepraat, gezongen of geroepen wordt’, zei Van Gucht.

De viroloog wijst op het belang om zulke ruimtes voldoende en voortdurend te ventileren. ‘Natuurlijke ventilatie werkt het best, zet deuren en ramen open’, raadde hij aan.

Pas op met ventilatoren, die kunnen door de sterke luchtstroom grote druppels verder verspreiden dan de klassieke één meter. ‘Gebruik die daarom best enkel binnen het eigen huishouden, en richt die niet op een persoon’, zei Van Gucht.

Bij airconditioning is het vooral belangrijk om verse lucht te laten inblazen. ‘Anders wordt dezelfde voortdurend opnieuw door de kamer gestuurd, en is er geen verdunningseffect van de virussen die mogelijk in de lucht van die kamer zweven.’ Hij wijst er ook op dat een aircosysteem goed onderhouden moet worden.

Kleurcodes voor reizen

De Europese Unie heeft op 15 juli beslist om de binnengrenzen opnieuw open te zetten. Veilig verkeer binnen Europa vereist dat het niveau van de virusverspreiding vergelijkbaar is tussen de landen, maar ook dat de maatregelen die genomen worden om het virus in te perken vergelijkbaar zijn en dat er een goed systeem is om aan internationaal contactonderzoek te doen. ‘Die voorwaarden zijn niet altijd vervuld’, zei Van Gucht. Daarom werd een systeem van regionale kleurcodes ingesteld, met daaraan gekoppelde veiligheidsmaatregelen.

Er wordt bij het toekennen van de kleurcodes ook rekening gehouden met een stijgende of dalende trend van de cijfers, met het aantal uitgevoerde testen en andere maatregelen.

Iedereen kan vrij reizen naar een groen gebied, maar de overheid raadt af om naar een oranje gebied af te reizen. ‘We raden aan om u te laten testen, zeker als u heeft deelgenomen aan risicovolle activiteiten, zoals discotheekbezoeken of een festivalbezoek’, zei Van Gucht.

Het is verboden af te reizen naar een rood gebied, wie terugkeert uit een rood gebied moet verplicht een test laten afnemen en moet verplicht in quarantaine.

‘De Celeval, de evaluatiecel die de kleurcodes toekent, evalueert tweemaal per week de situatie in de Schengenzone voor het toekennen van de kleurcodes’, zei Van Gucht. ‘Europa wordt hierbij onderverdeeld in gebieden van één à drie miljoen inwoners.