‘Op een week tijd is het aantal nieuwe infecties met 68 procent gestegen’, zei Steven Van Gucht op de persconferentie. Er liepen de voorbije week gemiddeld 491 mensen per dag een covid-19-infectie op, per dag sterven er gemiddeld 2,7 mensen met covid-19 en worden er 24 nieuwe covid-patiënten opgenomen.

‘We zijn ondertussen sinds half juli begonnen aan een tweede golf van besmettingen’, ging Steven Van Gucht, die vandaag na een korte vakantie opnieuw op post was, van start. ‘Het virus heeft geen vakantie genomen’, aldus de viroloog. ‘Dit is ook zo in vele andere gebieden in Europa. We weten nog niet hoe lang en hoe hoog deze golf zal zijn, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we met onze gezamenlijke inspanningen ook deze nieuwe golf onder controle kunnen krijgen.’

‘De voorbije week liepen gemiddeld 491 mensen per dag een covid-19-infectie op. De week ervoor waren dat er 292. Op een week tijd is het aantal nieuwe infecties met 68 procent gestegen. In totaal werden er de voorbije 7 dagen 3.435 nieuwe besmettingen geregistreerd. Afgelopen donderdag, dat is de meest recente dag waarvoor reeds cijfers beschikbaar zijn, kregen in totaal 591 mensen een covid-19-diagnose’, weet Van Gucht.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 24 nieuwe covid-patiënten per dag opgenomen. ‘Dat is 35 procent meer dan de week voordien. In onze ziekenhuizen liggen momenteel in totaal 271 covid-patiënten, daarvan liggen er 58 op intensieve zorgen.’

De voorbije week stierven gemiddeld 2,7 personen per dag met covid-19. ‘Dat is een lichte stijging’, klinkt het.

‘Op basis van het nieuwe aantal besmettingen per 100.000 inwoners kunnen we ondertussen wel stellen dat het virus opnieuw intens circuleert op ons grondgebied. En voorlopig blijven deze cijfers nog stijgen. We noteren ondertussen reeds dertien gemeenten met meer dan 1 op duizend besmette personen in de voorbije week. Ook de cijfers in onze ziekenhuizen beginnen geleidelijk aan te stijgen. Het aantal patiënten op intensieve zorgen bijvoorbeeld is verdubbeld sinds begin juli’, stelt de viroloog vast.

‘Probleem is niet enkel in Antwerpen’

Volgens Van Gucht is dit niet alleen een probleem in Antwerpen. ‘We zien een stijging op verschillend plaatsen in bijna alle provincies. Voornamelijk in de dichtbevolkte steden en in wijken met een lagere socio-economische status. Het meeste aantal besmettingen vindt nog altijd plaats bij twintigers en dertigers, maar ondertussen zien we de cijfers ook stijgen bij andere leeftijdsgroepen, waaronder de jongsten en ook de oudsten.’

Van Gucht stelt dat hij er vertrouwen in heeft dat we mits gezamenlijke inspanningen deze golf onder controle kunnen krijgen. ‘De basisregels werken en daarmee kunnen we het redden, maar het is wel belangrijk dat we ze consistent toepassen. Beperk uw dichte contacten tot maximaal vijf personen, houd steeds afstand met al de rest. Wanneer u besmet bent of in dicht contact bent geweest met een besmet persoon, isoleer uzelf dan onmiddellijk en verspreid het virus niet verder.’

Coronamoe

‘Vele mensen zijn coronamoe. Er is een tendens om schuldigen te zoeken, er is een tendens om kritiek te geven. Dat is begrijpelijk, maar ik wil herhalen: een virus is niemands fout. We gaan dit samen moeten oplossen. Sommigen die de maatregelen beu zijn, twijfelen soms aan de realiteit van de verspreiding van het virus en de ernst van de infectie. Er circuleren veel misvattingen op het internet en complottheorieën. Sommige mensen, veelal jongeren, voelen zich niet altijd betrokken bij het probleem. Maar ze moeten er rekening mee houden dat ook zij allemaal oudere familieleden, vrienden of collega’s hebben die wel risico lopen.’

‘Deze reacties zijn volkomen begrijpelijk: het virus is een onzichtbare vijand. Maar deze crisis is wel degelijk heel reëel en we moeten dit probleem samen oplossen’, maant Van Gucht aan. ‘Dus daarom: hou vol, heb moed, aanvaard dat we nog enkele moeilijke maanden tegemoetgaan. Maar ik heb er vertrouwen in dat we hopelijk volgend jaar terug kunnen keren naar een meer normale samenleving. Dit gaat uiteindelijk voorbijgaan.’

Telewerken

Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, benadrukte verder dat het virus ook op de werkvloer niet genegeerd mag worden. ‘Telewerk is nog steeds zeer sterk aanbevolen, in de provincie Antwerpen is telewerken zelfs verplicht behalve wanneer dit niet mogelijk of onwenselijk is.’

‘We moeten immers allemaal niet enkel onze sociale maar ook onze professionele contacten maximaal beperken. Enkel door het beperken van onze contacten kunnen we de verspreiding van het virus afremmen’, klonk het. ‘We doen dan ook een oproep om maximaal aan telewerk te doen.’ Voor sectoren waar telewerken niet mogelijk is, zijn er gidsen opgemaakt met daarin maatregelen op maat van de verschillende sectoren en hun werkgevers. Die kunnen op de site van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid en Arbeid geraadpleegd worden.

‘Tot slot dringen we er nogmaals op aan om thuis te blijven indien u milde ziektesymptomen hebt. U bewijst uw bedrijf en uw collega’s echt geen dienst als u komt werken met ziektesymptomen’, gaf Stevens aan.

Stevens wou ook nog even stilstaan bij de jeugdbewegingen die zich deze zomer hebben moeten aanpassen aan het virus. ‘Het is nog steeds zomervakantie. Dankzij het ongelofelijke engagement van jeugdbewegingen en monitoren kunnen duizenden kinderen onbezonnen ravotten met hun vriendjes op kamp’, zei Stevens. ‘We bedanken alle organisatoren en begeleiders voor hun inzet: het is niet vanzelfsprekend om in deze omstandigheden veilig een kamp te organiseren, maar het wordt toch gedaan.’

Testen vs. het aantal besmettingen

Tot slot gaf Steven Van Gucht ook nog meer informatie over het aantal coronatesten dat in ons land wordt uitgevoerd en hoe dat aantal staat tegenover het aantal besmettingen. ‘Er worden gemiddeld 20.000 testen per dag uitgevoerd. Dat varieert tussen 19.000 en 23.000 per dag. Globaal gezien zien we een stijging van 20% in het aantal uitgevoerde testen op een week tijd. Maar het aantal besmettingen is in diezelfde tijd gestegen met 68%. De stijging van het aantal besmettingen kan je niet verklaren door een stijging van het aantal testen. Het aantal besmettingen stijgt sterker dan het aantal uitgevoerde testen’, legde Van Gucht uit.

‘Het aantal testen in al onze provincies is toegenomen, variërend tussen 11 en 30% per provincie. De stijging is het grootst in Antwerpen, daar is het toegenomen met 30%. In Brussel met 20%.’