De kroost van Noëlla en August stelt het goed. Het cameranetwerk in het wolvengebied heeft op 30 juli prachtige beelden kunnen maken van de vier Bosland Daltons - de naam die bevoegde minister Zuhal Demir hun gaf. De welpen zijn intussen drie maanden oud en lijken kerngezond.