Waarom sloeg het virus zo hard toe in Antwerpen?
Foto: Wim Kempenaers

Er is veel tijd verloren gegaan door een zwakke contactopsporing en een slechte opvolging van besmette patiënten. Daarom is het volgens gouverneur Cathy Berx fout gelopen in Antwerpen.

Antwerpenaren mogen na 23.30 uur niet meer buitenkomen. Nederlanders krijgen van hun overheid zelfs de raad om snel door de provincie te rijden als ze bijvoorbeeld naar de Ardennen gaan. Ze mogen niet rusten of niet tanken in Antwerpen.

Het mag duidelijk zijn dat Antwerpen zwaar getroffen is door het nieuwe coronavirus. Maar waarom Antwerpen?

Op Radio 1 maakte provinciegouverneur Berx twee vaststellingen. Eén: er was onvoldoende fijnmazige informatie over waar de besmettingen plaatsvonden en waar de besmette mensen woonden. Daardoor kon er nauwelijks ingegrepen worden. Er waren enkel ruwe cijfers beschikbaar over het hele grondgebied van de provincie.

Daardoor konden de verspreiders (en zelfs superverspreiders) hun gang gaan. Pas sinds gisteren heeft Berx zicht op de clusters, de besmettingshaarden.

Thuisisolatie afdwingen

Een tweede vaststelling van Berx is dat te veel mensen zich niet aan de quarantainemaatregelen hielden. Volgens haar werd de thuisisolatie voor besmette mensen te weinig opgelegd en opgevolgd. In VTM Nieuws pleitte de gouverneur dat thuisisolatie afgedwongen moet worden. ‘Elke maatregel die je neemt, moet effectief en proportioneel zijn. We stellen nu vast dat besmette personen toch nog op straat komen of aan het werk zijn.’

In Terzake bevestigde Pierre Van Damme, professor epidemiologie aan de UAntwerpen, beide veronderstellingen. Ook hij weet (zijn vrouw is huisarts in de provincie) dat huisartsen al langer merkten dat de toestand in Antwerpen snel verslechterde, maar er werd niet snel genoeg gereageerd op die stijging. We weten dat het contactopsporen aanvankelijk niet optimaal functioneerde, zei hij. Maar intussen werd ingezet op een veel betere opvolging en ook de huisartsen, die de situatie in hun wijk erg goed kennen, worden daarbij ingezet, aldus nog Van Damme.

Dat de opvolging van de quarantainemaatregelen beter moet, onderschreef hij eveneens. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen snel hun testresultaat krijgen, zei hij in Terzake. Mensen zijn meer geneigd zich te houden aan thuisisolatie als ze met zekerheid weten dat ze besmet zijn.

Van Damme staat achter de avondklok. Hij stelt dat zonder avondklok de cafés wel op tijd sluiten maar dat hun klanten dan verbroederen op straat, waarbij social distancing zelden gerespecteerd wordt. Het meeste heil verwacht hij van de federale maatregel om de ‘bubbel’ per gezin te verkleinen tot vijf.