Ex-voorzitter John Crombez (SP.A) zegt politiek vaarwel
Foto: belga

Voormalig SP.A-voorzitter en gewezen staatssecretaris John Crombez stopt met de nationale politiek. Het Kamerlid leidt vanaf september 2020 vanuit het UZ Gent een onderzoeksproject dat een nieuwe architectuur voor onze gezondheidszorg moet uittekenen.

‘De voorbije zeventien jaar heb ik me met hart en ziel ingezet voor mijn partij. Eerst als adviseur en kabinetschef, later als staatssecretaris en voorzitter en tot vandaag als Kamerlid. Dat deed ik ontzettend graag. Vandaag krijg ik de kans om twee liefdes te combineren, statistiek en zorg, en daar heb ik bijzonder veel zin in’, licht John Crombez zijn overstap toe.

De gewezen voorzitter kijkt met vertrouwen naar de toekomst van de SP.A. ‘We hebben als partij de voorbije jaren hard geïnvesteerd in vernieuwing en ik ben trots te zien wat die nieuwe generatie - met voorzitter Conner op kop - vandaag realiseert. Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomstige generatie en de toekomst van mijn partij.’

De opvolger van John Crombez in De Kamer, Vicky Reynaert, legt in september de eed af. Crombez zal zich in de toekomst blijven inzetten voor zijn partij in Oostende.

De 46-jarige Crombez werd in 2005 kabinetschef van vicepremier Johan Vande Lanotte. Vier jaar later werd hij Vlaams parlementslid om in 2011 naar het federale niveau over te stappen als staatssecretaris voor Fraudebestrijding. In 2014 nam hij zijn zitje in het Vlaams Parlement opnieuw op als fractievoorzitter.

In 2015 nam hij het bij de voorzittersverkiezingen op tegen zittend voorzitter Bruno Tobback. Crombez wilde een linksere koers varen en won de voorzittersverkiezingen. De West-Vlaming probeerde zijn partij een vernieuwd gezicht te geven. Tegenover het ‘harde’ socio-economisch beleid van de centrumrechtse regering-Michel plaatste hij een ‘nieuwsocialisme’, dat moest zorgen voor ‘nieuwe zekerheden in nieuwe tijden’ van Deliveroo-jobs en wachtlijsten in de zorg.

Intern voerde Crombez een cumulverbod door. Burgemeesters en schepenen van grote gemeenten en steden mogen sindsdien niet langer in het parlement zetelen. Lokaal stond sp.a uitgerekend in de steden sterk.

Na nederlagen bij de lokale en de parlementsverkiezingen stelde hij zich vorig jaar geen kandidaat meer voor het voorzitterschap. Crombez werd opgevolgd door Conner Rousseau. Sinds de parlementsverkiezingen van vorig jaar zetelde Crombez in de Kamer.

Vanuit het UZ Gent gaat Crombez vanaf september een onderzoeksproject leiden dat een nieuwe architectuur voor onze gezondheidszorg moet uittekenen en de sociale zekerheid van de toekomst zal definiëren.

Rousseau: ‘Verlies voor de partij’

‘Vijf jaar geleden vroeg John me voor hem te komen werken. Dit betekende voor mij het begin van een rollercoaster die me bracht waar ik vandaag sta. Ik ben John immens dankbaar voor de kansen die hij mij, en vele anderen binnen de partij, heeft geboden en voor de bergen die hij binnen de partij heeft verzet’, aldus de reactie van Rousseau op het politiek afscheid van zijn voorganger.

Hij kreeg van Crombez inzicht in de sterktes maar ook de noden van onze sociale zekerheid. ’John heeft bovendien de basis gelegd voor de vernieuwing van de partij die we vandaag met een gans team uitrollen. Zijn vertrek is een verlies voor de partij en de nationale politiek in het algemeen. Iedereen die met John heeft mogen samenwerken, heeft immers van nabij zijn enorme drive, zijn gigantische kennis en zijn groot maatschappelijk engagement mogen ervaren.’