Vlaamse regering moet Greenpeace 265.000 euro
Foto: Fred Debrock

Het Luchtbeleidsplan dat de Vlaamse regering heeft opgesteld na een veroordeling door de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, voldoet niet aan de eisen van dat vonnis. De Vlaamse regering is Greenpeace daarom een dwangsom van 265.000 euro verschuldigd, maar gaat in beroep.

De zaak begon in 2017 toen de milieuorganisatie Greenpeace een rechtszaak aanspande tegen de Vlaamse overheid vanwege de slechte luchtkwaliteit in Vlaanderen en vooral vanwege de permanente overschrijding van de Europese normen voor stikstofdioxide (NO2).

De rechter gaf Greenpeace gelijk en oordeelde dat de Vlaamse regering een luchtkwaliteitsplan moest opstellen, een plan om te voorkomen dat er nog meer overschrijdingen van de norm zouden gebeuren.

Dat plan was vorig jaar klaar, maar volgens Greenpeace voldeed het niet. ‘Het is een tandeloos schot. Het biedt geen enkele garantie dat de luchtkwaliteit op korte termijn zal verbeteren. Daarom stuurden we eind vorig jaar een gerechtsdeurwaarder naar het kantoor van minister Demir om de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg af te dwingen ”, legt Valerie Del Re, directeur van Greenpeace België, uit op de site van Greenpeace.

De rechtbank heeft Greenpeace daarin nu gelijk gegeven. De beslagrechter heeft geoordeeld dat het Vlaams Gewest milieuorganisatie Greenpeace daarom een dwangsom van 265.000 euro verschuldigd is.

Maar de Vlaamse regering is niet zinnens die te betalen en gaat in beroep.

‘De beslagrechter stelt in eerste aanleg dat het luchtkwaliteitsplan niet volstaat omdat de timing erin onvoldoende concreet zou zijn’, zegt Andy Pieters, woordvoerder van bevoegd minister Demir (N-VA). ‘De beslagrechter concludeert daaruit dat we dwangsommen verschuldigd zijn. We zijn het daar niet mee eens.’

Volgens het kabinet Demir is de beschikking van de beslagrechter een erg vreemd oordeel: ‘Een andere rechter van de Brusselse rechtbank oordeelde eerder immers dat het Luchtbeleidsplan inhoudelijk wel degelijk voldoet. Tegen het vonnis van de beslagrechter tekenen we dan ook beroep aan als Vlaamse overheid. Er zullen tot nader order dus geen dwangsommen uitbetaald worden.’

‘Dwangsommen helpen de luchtkwaliteit natuurlijk ook niet vooruit’, gaat de woordvoerder verder. ‘We zijn ervan overtuigd dat de integrale uitvoering van het luchtbeleidsplan tot resultaten zal leiden. We roepen Greenpeace op mee haar energie te steken in de acties uit het luchtbeleidsplan, dan in procedureslagen waar de belastingbetaler niet beter van wordt.’

De milieuorganisatie laat overigens weten dat de eventuele boete zal worden gebruikt in de strijd voor schonere lucht, bijvoorbeeld door de oprichting van een onafhankelijk fonds ter ondersteuning van lokale initiatieven.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig