Provincie Antwerpen verkleint sociale bubbel tot tien vaste contacten na crisisoverleg
Cathy Berx Foto: Jimmy Kets
Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx beperkt de sociale bubbels tot 10 vaste contacten in de komende vier weken. De provinciale crisiscel nam vandaag enkele extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

'Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over 4 weken een sterkte daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken', staat te lezen in een gezamenlijke mededeling van gouverneur Cathy Berx en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

'We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen. Een strikte naleving van de bestaande en lokaal strengere maatregelen in combinatie met consequente en strenge handhaving zal ervoor zorgen dat we geen discussie of overleg moeten voeren over een softe lockdown', benadrukt de gouverneur.

De opvallendste maatregel die de provincie Antwerpen neemt, is de beperking van de sociale bubbel tot tien vaste contacten, en dit gedurende de komende vier weken. De federale regel, die momenteel onder druk staat, heeft het nog steeds over vijftien personen die wekelijks mogen wisselen. Iedereen wordt ook gevraagd om die tien contacten op te schrijven. Het gaat bovendien om maximum 10 externe contacten per gezin, en dus niet per gezinslid. Deze tien contacten staan evenwel los van werk en de 'georganiseerde vrije tijd' (sportclubs, jongerenkampen, ...) omdat daar de contacten sowieso gekend zijn.

Net als in de stad Antwerpen vanaf zaterdag al het geval is, wordt op het hele grondgebied van de provincie samenkomen met meer dan tien personen op het publieke domein verboden. De crisiscel roept ook op om zelfs binnen de sociale bubbel fysiek afstand te houden en om privéfeesten uit te stellen. Het dragen van mondmaskers wordt verplicht op alle drukke publiek toegankelijke plaatsen in de provincie.

Omdat de Antwerpse huisartsen en spoeddiensten een grote toename zien in het aantal mensen dat wil of moet getest worden, vraagt de provinciale crisiscel ook om een onderscheid te maken tussen mensen die om medische redenen dringend getest moeten worden en zogeheten 'asymptomatische' mensen die zelf om een test verzoeken. Om die stromen beter te kunnen scheiden, zijn een aantal huisartsenwachtposten versterkt, en wordt ook gevraagd om bedrijfsartsen in te schakelen voor covid-19-testen op de werkvloer.

De lokale en nationale maatregelen zullen ook strikter worden gehandhaafd. De politie zal in eerste instantie de horecamaatregelen en het dragen van mondmaskers controleren. Gouverneur Berx vraagt aan de lokale besturen om de maatregelen op te nemen in de lokale politiereglementen, zodat overtredingen kunnen gesanctioneerd worden met een GAS-boete.

Maandag komt ook de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen op vraag van premier Wilmes. In afwachting van de eventuele beslissingen die daar worden genomen, beperken gouverneur Berx en burgemeester De Wever zich tot de gezamenlijke mededeling van vandaag. 

De Antwerpse provinciegouverneur kwam samen met haar noodplanningsdienst om er met onder meer politie en Vlaamse en federale gezondheidsinspecteurs te overleggen. Het Antwerpse crisisoverleg wordt vanwege het razendsnel stijgend aantal nieuwe besmettingen in de provincie intussen weer bijna even regelmatig georganiseerd als tijdens het begin van de coronacrisis, toen het ging om een haast dagelijkse praktijk.

Gouverneur Berx had de Antwerpenaren vrijdag al aangespoord om de sociale contacten te beperken tot een vaste groep mensen. ‘Dat kan het gezin zijn of een vaste groep van bijvoorbeeld zes vrienden.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig