De verkeerscampagne die niemand begrijpt
Foto: put

Weet u wat een tunnelreflex is? Geeft niet, u bent niet de enige die de boodschap op de affiches langs snelwegen niet snapt. Wegen en Verkeer grijpt daarom in voor volgende campagnes. ‘De feedback die we krijgen, is inderdaad niet zo positief.’

In de zes belangrijkste Vlaamse tunnels (Kennedy-, Craeybeckx-, Beveren-, Tijsmans-, Vierarmen- en Liefkenshoektunnel) gebeuren jaarlijks zo’n 200 ongevallen en 180 incidenten zoals ladingverlies. ‘We ...