De koning roept in zijn 21-juliboodschap de politici op om het land niet teleur te stellen. Iedereen weet immers dat er dringend een stabiele regering nodig is. ‘We kunnen alleen maar slagen als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf.’ Bekijk zijn toespraak in de video hierboven.

De koning begon zijn boodschap ter gelegenheid van de nationale feestdag met enkele woorden van steun aan al wie onder de corona-epidemie heeft geleden of nog lijdt. Zowel de mensen die dierbaren zijn verloren, als de landgenoten die zware economische schade leden.

Hij merkte daarbij op dat de crisis de bestaande ongelijkheid heeft verergerd. ‘Want ze treft des te harder wie het al moeilijk had, in slechte omstandigheden woont, minder goed opgeleid is. (…) Meer dan ooit moeten we aandacht hebben voor de stemlozen, voor wie in stilte lijdt.’

Voorts bracht de koning hulde aan de ouderen ‘die het risico op besmetting en de eenzaamheid met waardigheid hebben gedragen’ en aan de kinderen, ‘van wie opeens een deel van hun zorgeloosheid is weggenomen’.

‘Crisis heeft gebreken van ons maatschappijmodel blootgelegd’

De koning sloot zich in zijn speech aan bij de mensen die vinden dat deze gezondheidscrisis een keerpunt moet zijn. ‘Dit is hét moment om onze samenleving en onze economie te herbekijken. Door te bouwen op de menselijke waarden die we de afgelopen tijd zo intens hebben beleefd. Door te kiezen voor meer rechtvaardige en duurzame oplossingen. Met ambitie en vertrouwen in de toekomst.’

Want, zo zei koning Filip: ‘Deze crisis heeft de broosheid en de gebreken van ons maatschappijmodel blootgelegd. (...) Deze crisis heeft ons de ogen geopend. Ze heeft ons wakker geschud uit het comfort van onze zekerheden. Ze dwingt ons na te denken over hoe we leven, het werk organiseren, het onderwijs inrichten, hoe we produceren en consumeren, hoe we ons verplaatsen en reizen.’

Natuurlijk had de koning het ook over de aanslepende regeringsvorming. Hij stelde dat tijdens deze crisis de rol van de staat en de openbare dienstverlening werd herontdekt en dat er nu ook veel middelen zijn vrijgemaakt om de economie te steunen. Maar wat we nog missen is een stabiele regering. En daarom eindigde de koning met een duidelijke boodschap aan de politici. ‘Het hele land vraagt dat er dringend een besluitvaardige en stabiele regering wordt gevormd. Laten we het land niet teleurstellen. We kunnen alleen maar slagen, als we verder kijken dan ons eigenbelang, met moed en durf.’