‘Gesprekken Europese leiders over coronabudget zitten vast’
Europees voorzitter Charles Michel in overleg met enkele regeringsleiders. Foto: REUTERS

De onderhandelingen over een Europees antwoord op de coronacrisis zitten in het slop. Europees Raadsvoorzitter Michel deed tijdens het diner nog een oproep tot samenhorigheid, maar dat lijkt weinig impact gehad te hebben.

Persagentschap Reuters meldt zondagavond op basis van een anonieme diplomatieke bron dat de gesprekken over financiële steun aan de zwaarst door de coronacrisis getroffen lidstaten helemaal vastzitten.

Zondagavond gingen de regeringsleiders samen aan tafel voor het avondeten, maar dat betekende niet dat ze dichter tot elkaar gekomen waren. Het ‘zuinige kamp’ zou niet verder willen gaan dan een budget van 350 miljard euro, terwijl het andere kamp, aangevoerd door Duitsland en Frankrijk, 400 miljard als een minimum beschouwen.

Tijdens het avondeten wees Europees Raadsvoorzitter Michel zijn disgenoten nog op de ongeziene impact van de coronapandemie en de talrijke toegevingen en compromisvoorstellen die hij de voorbije drie dagen heeft uitgewerkt om de 27 lidstaten op één lijn te krijgen, en met name om tegemoet te komen aan de wensen van Nederland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland.

‘Zijn de 27 leiders verantwoordelijk voor de volkeren van Europa in staat om eenheid en vertrouwen te bouwen? Of gaan we een zwak Europa presenteren, ondermijnd door wantrouwen?’, luidde het in de toespraak van Michel. ‘Mijn wens is dat we een akkoord bereiken en dat de Europese kranten morgen koppen op de mission impossible die de Europese Unie heeft volbracht.’ Die kranten haalden de Europese leiders alvast niet, verwacht werd dat de onderhandelingen de nacht in zouden gaan.

Hervatten gesprekken uitgesteld

Het formeel hervatten van de gesprekken was oorspronkelijk voorzien voor zondagmiddag, maar door nieuw overleg tussen de ‘zuinige’ landen werd de algemene vergadering voor onbepaalde tijd opgeschort.

Voorzitter Charles Michel heeft de hele zondag in aparte gesprekken met kleinere groepjes leiders mogelijke pistes naar een doorbraak verkend. Centraal in de debatten staat de totale omvang van het relancefonds waaruit de komende jaren vele honderden miljarden euro’s geïnvesteerd moeten worden om vooral de economieën van zwaar getroffen lidstaten als Italië en Spanje te stutten.

Merkel en Macron zaterdag ‘kribbig de zaal uitgelopen’

Zaterdag waren de leiders van de vijf ‘zuinige’ landen en Frankrijk en Duitsland na het diner van de 27 bij elkaar gaan zitten om, samen met EU-president Charles Michel en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, te bespreken of een akkoord binnen bereik lag. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron zou gedreigd hebben in zijn vliegtuig naar huis te stappen.

Op gegeven moment zijn Merkel en Macron ‘kribbig de zaal uitgelopen’, zei Rutte achteraf, maar volgens hem was hij ‘niet de enige oorzaak’ waarom ze dat deden. ‘Ik dacht: die lopen kribbig weg en dan zien we morgen wel weer verder’, citeert de Nederlandse zender NOS de premier. Van een mogelijk vertrek van Macron zegt hij niets te weten. ‘Ik heb er helemaal niks over gehoord.’

1.800 miljard

De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie onderhandelen al sinds vrijdagochtend in Brussel over een gemeenschappelijk antwoord op de coronacrisis. Daarvoor alleen is zo’n 750 miljard euro uitgetrokken. Samen met de meerjarenbegroting ligt er ruim 1.800 miljard euro op tafel om de economie erbovenop te helpen na de schok van de pandemie, maar de lidstaten zitten nog helemaal niet op dezelfde golflengte.

Aan het begin van de top ging het er nog gemoedelijk aan toe. De Europese leiders amuseerden zich tijdens het uitdelen van coronavrije elleboogjes.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig