Vlaamse Jeugdraad: ‘Zet jongeren en kinderen centraal bij eventuele tweede golf’
Themabeeld. Foto: Jimmy Kets

De Vlaamse Jeugdraad heeft adviezen klaar voor coronamaatregelen tijdens een tweede golf. Als die er komt, moeten jongeren en kinderen centraal staan.

De Vlaamse Jeugdraad, de officiële adviesraad voor de belangenbehartiging van kinderen, jongeren en hun organisaties, publiceerde dinsdag een advies waarin het oproept om jongeren op de eerste plaats te zetten in de maatregelen voor een eventuele tweede golf. Het advies betreft onder andere onderwijs, vrije tijd en bijzondere aandacht voor jongeren in kwetsbare situaties. Zo moeten scholen tijdens een tweede coronagolf als laatste sluiten en als eerste weer openen. ‘De school is een belangrijke plek voor psychosociale ontwikkeling, ontmoeting en veerkracht’, zegt de Jeugdraad. Daarbij is het ook belangrijk om te differentiëren tussen leerlingen aangezien niet naar school kunnen gaan voor bepaalde jongeren zwaarder weegt dan voor anderen. Hun mentaal, fysiek en cognitief welzijn kan het zwaar te verduren krijgen, zeker voor jeugd in precaire situaties.

Hetzelfde geldt voor en publieke ruimtes waar kinderen en jongeren samenkomen. Zij zijn belangrijk voor het welzijn tijdens een eventuele tweede golf. ‘Het belang van de openbare ruimte werd in het bijzonder duidelijk in de dichtbebouwde stedelijke wijken, juist waar die publieke ruimte schaars is’, klinkt het.

Meer capaciteit voor noodhulp

Wat jeugdhulp, noodhulplijnen en psychische hulpverlening betreft, vraagt de Jeugdraad om die te allen tijde beschikbaar en bereikbaar te houden. In april merkten onder andere de hulplijn van het JAC en de chat-functie van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) een stijgende vraag naar hulp op. ‘Jongeren zitten meer thuis: problemen die sluimerden, komen nu naar boven’, zei Anita Cautaers, directeur van de CAW groep, toen aan De Standaard. Kinderen en jongeren met psychische klachten en moeilijke thuissituaties mogen niet van de radar verdwijnen. Dat kan door die hulp ook tijdens een crisis te waarborgen. De Vlaamse Jeugdraad vraagt daarom om te anticiperen op een nieuwe vloedgolf en om nu al meer capaciteit voor deze instanties te voorzien.

Wat het hoger onderwijs betreft, moeten studentenvertegenwoordigers meer betrokken worden bij overleg. ‘Zij kunnen signalen oppikken, draagvlak zoeken bij hun collega’s en mee oplossingen voor te stellen’, stelt het advies. De Jeugdraad vraagt ten slotte om steunmaatregelen te voorzien voor studenten die in hun eigen inkomen voorzien via studentenwerk. Zij werden de voorbije maanden financieel zwaar getroffen. Een onderzoek van Febelfin bij 1.000 jongeren tussen 16 en 30 jaar toonde in mei immers dat 45% van de jongeren financiële problemen heeft door de coronacrisis. Mogelijke redenen hiervoor zijn het wegvallen van hun studentenjob, minder zakgeld en tijdelijke werkloosheid.