Google Belgium krijgt recordboete
Foto: AFP

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft Google Belgium een boete van 600.000 euro opgelegd omdat de zoekmachine het recht van een burger om vergeten te worden niet naleefde. Dat is de hoogste boete die de GBA ooit heeft opgelegd.

Google had een verzoek gekregen van iemand, ‘die door zijn functie een rol speelt in het openbare leven in België’, om de aan zijn naam gekoppelde zoekresultaten te verwijderen uit de zoekmachine. Het ging meer bepaald om verwijzingen naar mogelijke banden met een politieke partij en om verwijzingen naar een pesterijklacht die lang geleden ongegrond werd verklaard.

Google weigerde de zoekresultaten te wissen. Dat was volgens de geschillenkamer van de GBA terecht wat betreft de mogelijke banden met een politieke partij. Maar de verwijzingen naar de pesterijklacht had Google wel moeten verwijderen. ‘Aangezien de verwijten gericht tegen de klager niet werden vastgesteld, oud zijn en waarschijnlijk ernstige gevolgen hebben voor de klager, moeten de rechten en belangen van de betrokkene prevaleren’, oordeelt de GBA. Zij noemt Google bovendien ‘bijzonder nalatig’, omdat het ‘over bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren’.

De boete ligt meer dan tien keer hoger dan de hoogste boete die de GBA tot nu toe oplegde, dat was 50.000 euro.