Maximumstraf van jaar cel voor bewoner van huis met nazisymbolen
Foto: evb

De correctionele rechtbank van Leuven heeft Georges B. (77) dinsdag veroordeeld tot een jaar cel voor inbreuken op de negationisme- en antiracismewet. De bejaarde man kreeg de maximumstraf omdat hij zijn woning in Keerbergen versierde met nazisymbolen.

Georges B. had zijn huis versierd met allerlei nazisymbolen, zoals zelfgemaakte hakenkruisen en vlaggen. In bomen en op zijn brievenbus had hij pamfletten met antisemitische boodschappen opgehangen. Die waren duidelijk zichtbaar vanop de openbare weg. In zijn voortuin bracht de man de Hitlergroet.

Na een klacht van het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia werd de man gedagvaard voor overtreding van de negationismewet van 23 maart 1995, meer bepaald het goedkeuren van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een tweede betichting was een inbreuk op de antiracismewet van 30 juli 1981, die het aanzetten tot haat en geweld moet beteugelen.

In een uitgebreid en bijzonder goed gemotiveerd vonnis achtte de rechtbank beide tenlasteleggingen bewezen. ‘De goedkeuring van de genocide is aangetoond door het opsporingsonderzoek’, stelde de rechter. ‘Uit diverse elementen blijkt dat de beklaagde de nazi-ideologie verheerlijkt, in het bijzonder door de plaatsing van symbolen en de opschriften op zijn woning. Hij groeide op in een nazigezinde familie, waardoor het gedachtegoed van Hitler gemakkelijk de weg naar hem kon vinden.’

De rechter verwees naar een verklaring van B.: ‘In zijn ogen zijn Joden de schaamte van de wereld’. Ook de bevindingen van het in december vorig jaar bevolen maatschappelijk onderzoek kwamen in het vonnis aan bod. ‘Hij probeerde de justitieassistent te overtuigen dat hij met zijn extreme houding niemand schade berokkend heeft. De negatieve wijze waarop hij aandacht zocht, staat in schril contrast met het immense leed dat de genocide heeft aangericht. Vanuit maatschappelijk oogpunt moeten we de beklaagde een halt toeroepen.’

De rechtbank volgde de vordering van het openbaar ministerie en sprak de maximumstraf van een jaar cel uit. Het gaat om een effectieve gevangenisstraf, ondanks de gevorderde leeftijd van B. en zijn blanco strafregister. De man kreeg ook een boete van 800 euro. Tijdens eerdere zittingen was hij altijd aanwezig, maar dinsdag kwam hij niet opdagen. Hij had geen advocaat genomen en zichzelf verdedigd.

Unia, dat zich burgerlijke partij had gesteld, kreeg een schadevergoeding van 500 euro en bekwam de verplichting tot herstel van de woning in de oorspronkelijke staat. Alle decoraties zoals afbeeldingen, vermeldingen en symbolen op en rond het huis moeten verwijderd worden. Een bord met het opschrift ‘Het Adelaarsnest’, een rode vlag met een zwart hakenkruis en een beeld met een hakenkruis werden verbeurdverklaard.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig