China noemt voorverkiezing oppositie Hongkong als ernstige provocatie
Foto: AFP

China heeft de voorverkiezing door de pro-democratische oppositiepartijen in Hongkong een ‘ernstige provocatie’ genoemd. Sommige campagnes daarin waren mogelijk een overtreding op de nieuwe wet voor de nationale veiligheid die is ingevoerd voor Hongkong.

‘Dit is een ernstige provocatie tegen het huidige electorale systeem’, zei het verbindingskantoor in Hongkong, dat de Chinese regering vertegenwoordigt.

Meer dan 600.000 kiezers namen deel aan een niet-officiële voorverkiezing van de oppositie in Hongkong. Zij kozen kandidaten voor de komende verkiezingen, ondanks waarschuwingen van regeringsfunctionarissen dat de voorverkiezing mogelijk strijdig is met de nieuwe wetgeving. Doel was de kandidaten van de prodemocratische oppositie te selecteren die in september meedoen aan de parlementsverkiezingen.

De prodemocratische partijen hopen dat de woede van een deel van de bevolking van Hongkong tegen het Chinese regime, hen zal toelaten een meerderheid in het parlement te veroveren. Dat parlement was altijd Peking genegen.

Volgens het Chinese kantoor is campagne voeren om via verkiezingswinst controle te kunnen nemen in het parlement zelf al een overtreding van de nieuwe veiligheidswet.