Uur van de waarheid voor FNG nabij
Foto: Photo News

De fashionretailer FNG zet alle zeilen bij om te beletten dat het de komende twee weken omvalt. Het hoopt voor een lening die vervalt ademruimte van de overheid te krijgen.

Deze week of mogelijk uiteindelijk volgende woensdag 22 juli moet er duidelijkheid zijn over de onmiddellijke financiële situatie bij de fashionretailer.

Er zijn veel klokken die tikken bij FNG maar één klok die wel erg luid tikt, is die van een banklening van 20 miljoen euro die op 31 juli vervalt. Die lening is voor 7,5 miljoen gewaarborgd door de Vlaamse overheid via gigarant. Het was minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) die vorige week in een parlementaire commissie vermeldde dat dit krediet binnenkort vervalt. Ze kreeg merkwaardig genoeg geen vervolgvragen hierover van de commissieleden. Maar volgens onze informatie dringt de tijd. De vraag die voorligt bij Gigarant is om de waarborg enige tijd te verlengen. Dat moet helpen de banken te overtuigen het krediet niet op te vragen. FNG heeft geen geld om de 20 miljoen op te hoesten.

Deze woensdag buigt de ondernemingsrechtbank van Mechelen zich ook over de vraag van de vakbonden om tijdelijk bewindvoerders aan te stellen. Donderdag moeten obligatiehouders dan weer instemmen met een moratorium.

FNG hield vandaag ook een ondernemingsraad op vraag van de vakbonden. Die verliep naar verluidt eerder positief nadat de spanningen vorige week opliepen. Er zouden bestellingen geplaatst zijn voor de wintercollectie bij Brantano. Er zijn ook afspraken voor sociaal overleg binnen de groep. Maar ook de bonden werden op financieel vlak nog niet gerustgesteld. Eind vorige week liet het bedrijf doorschemeren dat er vandaag een kleine financiële doorbraak zou komen in verband met het aflopen van het kortlopend bankkrediet.

Volgens een woordvoerder van FNG is er ook een nieuwe audit besteld die duidelijkheid moet brengen over de 94 miljoen aan tegoeden die FNG op 11 juni zei niet te kunnen innen. Dat had te maken met complexe internationale financiële structuren. Een audit moet uitspitten wat daar aan de hand is. Een eerdere audit van LDS Advisory bracht nog geen klaarheid.