Vrouwen scoren beter bij theoretisch rijexamen, mannen bij praktijkexamen
Themabeeld. Foto: Patrick Post

Vorig jaar slaagden 44,5 procent van de vrouwen in hun theoretische rijexamen tegen 36 procent van de mannen. Bij het praktijkexamen doen de mannen het dan weer iets beter dan de vrouwen (53 tegen 50 procent)

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een vraag van Bart Claes (Vlaams Belang). Uit de cijfers blijkt ook dat in 2019 liefst 1.729 kandidaat-chauffeurs meer dan tien pogingen nodig hadden om voor het theoretische examen te slagen en 33 voor het praktijkexamen.

Opmerkelijk is dat de slaagkansen van de mannen bij het theoretische rijexamen de afgelopen drie jaar gedaald is met nagenoeg 5 procent, terwijl het cijfer bij de vrouwen constant blijft.

Nog merkwaardig is dat hoe ouder de kandidaat is, hoe kleiner zijn of haar kansen zijn om te slagen, vooral bij het theoretische examen. Kandidaten jonger dan 20 jaar slagen in 55 procent van de gevallen voor het theoretische examen. Bij de 30- tot 39-jarigen is dat nog 20 procent en bij de 40-plussers nog nauwelijks 17 procent. Ook bij het praktijkexamen lijkt de leeftijd in het nadeel van de kandidaat te spelen. Van de jongeren onder de 20 slaagt nagenoeg 59 procent, terwijl de slaagkansen van de 40-plussers onder de 40 procent zakken.

Vorig jaar slaagden 39.500 kandidaten van de eerste maal in het theoretische examen. 17.300 kandidaten hadden twee pogingen nodig, 6.350 drie en toch nog een kleine 500 maar liefst acht pogingen. 1.729 volhouders hadden tien of meer pogingen nodig om te slagen voor de theorie. Voor de praktische proef hadden 29.300 kandidaten slechts één poging nodig, 15.800 twee pogingen en nog 1.000 vijf pogingen. 33 kandidaten legden hun praktijkproef meer dan tien keer af vooraleer ze naar huis konden met een rijbewijs.