Daggemiddelde aantal besmettingen neemt opnieuw licht toe
Tussen begin maart en 10 juli is het aantal uitgevoerde testen door de laboratoria opgelopen tot 961.797 testen, aldus Sciensano. Foto: REUTERS

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gedurende de laatste zeven dagen is opnieuw toegenomen. Van 1 juli tot en met 7 juli waren er per dag gemiddeld 84,3 besmettingen.

Van 1 juli tot en met 7 juli, de recentste periode waarvoor er geconsolideerde cijfers zijn, waren er per dag gemiddeld 84,3 besmettingen, of 4 procent meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen. Zo blijkt uit de gegevens op het dashboard van Sciensano.

In totaal werden tussen 1 en 7 juli 590 nieuwe besmettingen gerapporteerd: waarvan 376 in Vlaanderen (64 procent), 116 in Wallonië (20 procent) en 98 in Brussel (17 procent).

Sciensano merkt zaterdag op dat de stijging van het aantal gevallen zich vooral in de provincie Antwerpen voordoet (+41 besmettingen), en vooral in de leeftijdscategorieën van 20 tot 29 (+14, of een stijging met 47 procent) en 50 tot 59 (+21, of een stijging met 68 procent).

In ons land zijn er nu in totaal 62.469 bevestigde gevallen, of 112 meer dan het cijfer dat vrijdag gemeld werd. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10,1 gevallen.

Gemiddeld aantal overlijdens gehalveerd

De andere indicatoren, over het aantal opnames en overlijdens, dalen wel. Bij het aantal opnames gaat het van een daling van gemiddeld 11,1 naar 10,1 (een daling van 9 procent), bij de overlijdens daalt het gemiddelde van 4,7 naar 2,4 (een daling van 48 procent). Het virus eiste in ons land in totaal al 9.782 mensenlevens.

Op vrijdag 10 juli werden nog 143 ziekenhuisbedden ingenomen door covid-19-patiënten (een daling van 15 procent), waarvan 32 op de afdeling intensieve zorg (status quo in vergelijking met vorige week vrijdag).

Sinds enige tijd volgt Sciensano de covid-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken.