Pro League is niet van plan BAS te volgen: nieuwe Algemene Vergadering moet degradatie W-Beveren gewoon bevestigen
Foto: BELGA

De Pro League is ondanks de uitspraak van het BAS van woensdag niet van plan Waasland-Beveren aan boord te houden in 1A. Het plan is een nieuwe Algemene Vergadering te beleggen, waarop de beslissingen van de vergadering van 15 mei opnieuw bevestigd worden. De redenering daarachter is dat het BAS de beslissing an sich niet nietig heeft verklaard, maar wel de manier waarop die tot stand is gekomen.

Woensdag maakte het Belgisch Arbitragehof voor de Sport bekend dat het Waasland-Beveren gelijk geeft in zijn klacht over de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei. Op die vergadering werd beslist dat de stand bij de stopzetting van de competitie omwille van de corona-uitbraak als eindstand aanvaard zou worden, en dat rode lantaarn Waasland-Beveren bijgevolg moest degraderen.

Maar het BAS volgde de argumentatie van de Pro League niet. Dat de competitie in 1B wel nog kon worden afgewerkt, met de terugmatch van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot, terwijl de laatste speeldag van 1A niet meer zou kunnen doorgaan, werd als niet evenredig gezien. Bijgevolg werd de beslissing om Waasland-Beveren te laten degraderen ongedaan gemaakt. Woensdagavond zei Tom Rombouts, de clubadvocaat van Waasland-Beveren, nog dat “de Pro League niet anders kan dan Waasland-Beveren in 1A te laten spelen”.

Frans voorbeeld

Dat heeft blijkbaar maar weinig indruk gemaakt op de Pro League. De nieuwe Raad van Bestuur, die vandaag in een spoedvergadering de koppen bij elkaar stak, is van plan gewoon een nieuwe Algemene Vergadering te organiseren waarop dezelfde beslissingen nog eens genomen worden. Op die manier hopen zij volgend seizoen toch in het afgesproken format te kunnen beginnen: dus met zestien teams, maar zonder Waasland-Beveren in 1A.

“De Pro League ontving van haar juristen hun analyse van het vonnis dat door het BAS werd uitgesproken”, klonk het donderdag in een persbericht. “Na een constructieve gedachtewisseling werd het management gevraagd een gedetailleerde nota voor te bereiden voor de Raad van Bestuur. Deze zal maandag opnieuw overleg plegen alvorens een Algemene Vergadering bijeen te roepen.”

Eenzelfde scenario deed zich eerder al in Frankrijk voor. Daar besliste een rechtbank dat de degradatie van Toulouse en Amiens, die in dezelfde situatie verkeerden als Waasland-Beveren, ongedaan gemaakt moest worden. Twee weken later bekrachtigden de Franse profclubs echter opnieuw de degradatie van Toulouse en Amiens.