Crevits vraagt PMV audit over instap in FNG
Hilde Crevits. Foto: pn

Minister van Economie Hilde Crevits vraagt aan het overheidsfonds PMV om een onafhankelijke audit op te stellen over de instap van PMV in modegroep FNG. Crevits zegt weigerachtig te staan tegenover nieuwe steun, maar sluit die niet uit. Voorts blijkt dat FNG tegen eind juli 20 miljoen nodig heeft.

‘Ik heb de voorzitter van de raad van bestuur van PMV, Koen Kennis, formeel verzocht om het auditcomité van PMV een onafhankelijke audit te laten maken van het investeringsproces om na te gaan of hier lessen uit kunnen getrokken worden’, zei Crevits in het Vlaams Parlement. Ze werd in de commissie Economie geconfronteerd met verschillende kritische vragen over de aanpak van het overheidsfonds PMV bij de modegroep.

Crevits probeert het dossier te kanaliseren door een audit te bestellen maar verwacht ook bijkomende rapportering. ‘Uiteraard wil ik op de hoogte gehouden worden van het verloop en de resultaten van de gevraagde audit, maar ook over de totstandkoming en de achtergrond van de participatie van PMV in FNG in het algemeen’, zei Crevits.

Verschillende parlementsleden, waaronder Caroline Gennez (S.PA) en Maurits Vande Reyde (Open VLD) vragen echter dat PMV niet zelf de audit opstelt over hoe de eigen beslissingen liepen. ‘Het auditcomité van PMV moet dit niet doen, maar Audit Vlaanderen kan dit beter doen, zodat het om een echt onafhankelijke audit gaat’, zei Gennez.

Rol PMV herdenken?

Ze riep ook op tot een reflectie over de rol van PMV in de Vlaamse economie. ‘Het moet niet ageren als een private-equityfonds, maar aanvullend optreden’, zei Gennez.

Crevits kreeg ook vragen over de toekomst. Daarin gaf ze aan erg weigerachtig te staan over bijkomende steun, maar ze sluit die ook niet uit.

‘Als Vlaamse regering staan we niet te springen om extra financiële ondersteuning aan te bieden, op welke manier dan ook. We willen in deze coronacrisis ondernemingen ondersteunen waar ook de aandeelhouders inspanningen leveren. We gaan met dezelfde blik naar het FNG-dossier kijken. Dat betekent dat we FNG niet a priori uitsluiten van elke vorm van steun, maar het spreekt voor zich dat we hen ook niet voortrekken, zeker niet gelet op de verontrustende berichtgeving waarvan we momenteel kennis moeten nemen.’ Crevits verwees daarbij ook naar het onderzoek van de beurswaakhond FSMA én het feit dat ook het gerecht nu gevat wordt in dit dossier.

Crevits wil ook klaarheid. ‘Absolute basisvoorwaarde voor eender welke vorm van ondersteuning is dat er klaarheid komt over de omstandigheden waarbinnen het zware verlies van 2019 is tot stand gekomen. Laat het duidelijk zijn dat we niet in een avontuur gaan stappen waar we geen zicht op hebben.’ Ze wees ook op de Europese mededingingsregels. ‘We willen in geen geval concurrentievervalsend optreden. We zullen dan zo nodig ook met de EU-commissie bekijken of steun mogelijk is in overeenstemming met het tijdelijk steunkader zoals vastgelegd door de EU en de daarbij gehanteerde definitie van onderneming in moeilijkheden.’

Volgens de minister zijn er op dit moment gesprekken lopende tussen de partijen, maar een formele steunvraag ligt vandaag niet voor. Ze wil pas steun overwegen mits er een realistisch doorstartplan is. En ook de verschillende private financiers moeten de nodige inspanningen leveren. Ze wil ook nagaan of een deelname van Gigarant effectief tot een duurzaam behoud van de tewerkstelling kan leiden. ‘Het belang van die laatste voorwaarde kan ik niet genoeg benadrukken’, aldus Crevits.

Deadline eind juli

De minister gaf ook nog enkele details over de huidige waarborg die Gigarant aan FNG verstrekt heeft. Het betreft een waarborg van maar liefst 37,5% op een kortlopend krediet van 20 miljoen euro die eind maart werd toegekend. Het krediet loopt eind deze maand af. Gigarant kan hierop 7,5 miljoen euro verliezen.

‘De waarborg werd eind maart uitgegeven, het ogenblik waarop het bedrijf het hoofd diende te bieden aan de eerste impact van de coronacrisis. Informatie over de verliescijfers voor 2019 was op dat ogenblik nog niet beschikbaar, zodat daarmee ook geen rekening werd gehouden of kon gehouden worden bij de beslissing om de waarborg toe te staan’, zei Crevits.

Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open VLD) vindt het een goede zaak dat er naar alle waarschijnlijkheid geen extra steun vanuit PMV in de richting van FNG zal gaan. ‘Extra steun voor een bedrijf dat het onderwerp is van een gerechtelijk onderzoek en dat al zoveel miljoenen Vlaams belastinggeld heeft gekregen: dat valt niet te rechtvaardigen.’

Vande Reyde struikelt ook over de communicatie. ‘In dit dossier zijn er nog veel onbeantwoorde vragen over hoe de investeringen tot stand zijn gekomen en waarom er nooit naar de Vlaamse Regering is teruggekoppeld over de problemen bij FNG.’ De Vlaamse overheid zit voor in totaal bijna 32 miljoen euro in het dossier. Het bezit via PMV 11% van de stemgerechtigde aandelen van FNG Group.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in