Vakbonden FNG stellen Paul Lembrechts ultimatum
Paul Lembrechts. Foto: Jimmy Kets

ACV Puls en ABVV, de vakbonden bij Brantano, eisen in een open brief concrete actie van Paul Lembrechts, de nieuwe ceo van FNG.

In hun brief beginnen ze met een kort dankwoord, maar al snel roepen ze op tot concrete actie. Ze willen ook garanties dat de vroegere stichters uit alle 80 FNG-vennootschappen verdwijnen en vragen dat alle werknemers van FNG betrokken worden in het overleg.

De vakbonden roepen bovendien de raad van bestuur op tot een kritische zelfevaluatie én leggen Lembrechts een concrete agenda voor die als een ultimatum leest.

De brief van het ACV Puls en CNE en het Socialistische BBTK-Setca:

‘We danken u voor uw bemoedigende woorden aan het personeel. We beseffen heel goed dat de ravage bij FNG uw schuld niet is. Niettemin hebt u ergens toch een motief gevonden om op de stoel van CEO van FNG te gaan zitten. Sinds maandag is het dus uw verantwoordelijkheid om het puin te ruimen.’

‘Puin ligt er. Werkelijk overal liggen brokstukken. De schuldenput is haast niet te overzien, de wanhoop bij uw werknemers is enorm. Een overtuigend herstelplan ontbreekt, nog altijd. De reputatieschade zal jaren blijven nazinderen. Leveranciers van goederen en aanbieders van diensten zijn in het beste geval wantrouwig, vaker ronduit afkerig. Het nodige geld ontbreekt, nog altijd, na maanden van onderhandelen. Klanten haken af. De sociale dialoog houdt FNG bewust onvoldoende representatief. En wat het najaar brengt, weet niemand. De onzekerheid begint ontzettend hard te wegen.’

‘Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen. Praatjes vullen geen gaatjes. Toch zeker geen gat van meer dan een half miljard euro. En al zeker niet nu de beurswaakhond haar onderzoek over FNG aan het gerecht heeft overgemaakt.

We stellen daarom het volgende voor:

1. Ten laatste vrijdagavond 10 juli om 16u00 bezorgt u uw werknemers een concreet voorstel van sociaal overleg, voor ALLE medewerkers van FNG in België, zonder uitzondering. We hoeven u niet te vertellen dat hier een groot draagvlak voor bestaat. De sociale vrede kan anders niet meer gegarandeerd worden. De werkdruk in alle winkels en afdelingen is agendapunt nummer 1.

2. Vrijdagavond krijgen uw werknemers ook duidelijk bewijs dat Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke vrijwillig ontslag uit AL hun bestuursmandaten hebben genomen, van alle 80 vennootschappen, zoals de advocaten van FNG maandagochtend in de rechtbank hebben verklaard. Indien dit ontslag via de bijeenroeping van bijzondere algemene vergaderingen dient te gebeuren, vragen we ook daar helder en schriftelijk over te communiceren.

3. We roepen de huidige leden van de Raad van Toezicht op tot een grondige zelfevaluatie. De meesten zitten er al een hele poos. De vele overtredingen zijn vlak onder de neus gebeurd. Ernstig toezicht kan je dit bezwaarlijk noemen. Waar zaten jullie, de voorbije jaren, toen interventie en controle van de Raad van Toezicht steeds noodzakelijker werden?

4. Ten laatste maandagochtend 13 juli ontvangt uw personeel ondubbelzinnige toelichtingen over de financiële situatie en de status van de bestellingen voor de wintercollecties.

5. Ten laatste woensdag 22 juli ontvangen alle medewerkers uw herstelplan voor de toekomst.

‘Geachte heer Lembrechts, uw werknemers zitten op hun tandvlees. Vage beloftes en sussende woorden volstaan al lang niet meer. Ze verwachten concrete oplossingen en resultaten.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig