Merkel dringt aan op ‘Europese eenheid en solidariteit’ als antwoord op corona
Angela Merkel tijdens haar toespraak in het Europees Parlement in Brussel. Foto: AP

De Europese Unie kan volgens Angela Merkel sterker uit de coronacrisis komen, als ze tenminste de rangen sluit. Er moet volgens de Duitse bondskanselier dan ook zo snel mogelijk een akkoord worden bereikt over de economische relanceplannen.

Merkel schetste tijdens haar eerste buitenlandse reis sinds de uitbraak van de pandemie, naar het Europees Parlement in Brussel, de inzet van het Duitse voorzitterschap van de EU.

Het Duitse voorzitterschap komt er op een moment dat de Europese Unie ‘de grootste test uit haar bestaan’ beleeft, zei Merkel. In het licht van de coronacrisis is volgens de bondskanselier meer dan ooit nood aan samenhang en solidariteit onder de lidstaten. ‘Niemand zal zich alleen door deze crisis kunnen worstelen’, waarschuwde ze.

Volgens Merkel is er dan ook nood aan een snel akkoord over de nieuwe meerjarenbegroting tot 2027 en het relancefonds van 750 miljard euro dat de Europese economie erbovenop moet helpen na de coronaschok. ‘De diepte van de economische neergang herinnert ons eraan dat we haast moeten maken. Er is geen tijd te verliezen. Enkel de zwaksten zullen daaronder lijden’, aldus de bondskanselier.

Merkel en de andere staatshoofden en regeringsleiders strijken volgende week vrijdag in Brussel neer om de onderhandelingen aan te vatten. Ze roept op tot compromisbereidheid. Niet enkel onder de regeringsleiders, maar ook vanwege het Europees Parlement, dat groen licht moet geven voor de meerjarenbegroting.

Fundamentele rechten

In haar toespraak legde Merkel ook veel nadruk op de fundamentele rechten. Als vrouw die opgroeide in het communistische Oost-Duitsland viel het haar naar eigen zeggen bijzonder zwaar om grondrechten aan banden te leggen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Dat moet van tijdelijke aard zijn, beklemtoonde ze. ‘Een pandemie mag nooit een excuus zijn om democratische principes te ondermijnen’.

Europese samenhang en sociaaleconomisch herstel zijn volgens Merkel nodig om de democratie te beschermen tegen populisten die de crisis willen uitbuiten. Ze stelt wel vast dat populisme op zijn grenzen stuit in deze pandemie. ‘Met leugens en desinformatie laat deze pandemie zich niet bekampen, net zo min als met haat en hetze. Het feiten negerende populisme stuit op zijn grenzen. Een democratie heeft waarheid en transparantie nodig.’