Naast de eenmalige coronapremie wil de regering-Wilmès de lonen van het federale zorgpersoneel ook structureel optrekken via de loonbarema’s. Ze wil daarvoor 500 miljoen euro uittrekken. Het parlement moet in september wel nog stemmen over het plan.

Het zorgpersoneel moet beloond worden om ons land draaiende te houden tijdens de coronacrisis, daar zijn alle politieke partijen het over eens. Alleen mocht het volgens de zorgsector wel wat meer zijn dan de eenmalige premie van 300 euro die een paar weken geleden in de Kamer werd gestemd op aangeven van SP.A.

De federale regering countert dat nu met een reeks nieuwe maatregelen die, samengevat, neerkomen op een structurele loonsverhoging via de loonbarema’s, zowel in de publieke als in de private sector, en op betere arbeidsomstandigheden.

De maatregelen gelden, net als die eenmalige premie, voor de 125.000 werknemers in de ziekenhuizen en de thuisverpleging. Het personeel van de Vlaamse zorgsector, voornamelijk actief in de woonzorgcentra, moet hopen op een constructief overleg tussen bevoegd minister Wouter Beke en de vakbonden en werkgevers morgen, woensdag. Ook private zorgcentra vallen momenteel uit de boot.

Vakbonden

Vakbonden en Zorgnet-Icuro (dat de ziekenhuizen en ‘not-for-profit’ woonzorgcentra vertegenwoordigt) juichen de extra middelen toe, maar vragen meteen ook om de lijn door te trekken naar de gemeenschappen. Extra middelen dus voor de Vlaamse non-profit, waar de woonzorgcentra (wzc’s) onder vallen.

Ook de koepel van de private wzc’s, assistentiewoningen en andere ouderenvoorzieningen Vlozo schaart zich achter die oproep. De Vlaamse regering moet de lonen van het personeel in de woonzorgcentra opwaarderen, heet dat.

Volwaardige eindejaarspremie

De eenmalige premie voor het federale zorgpersoneel kostte al 37,5 miljoen euro. Maar als structurele maatregel trekt de regering-Wilmès nu nog een bedrag van 500 miljoen euro uit voor het opwaarderen van de lonen in 2020-2021. Die zullen via de zogenaamde IFIC-barema’s doorgerekend worden. Die barema’s geven aan op welk loon een werknemer in de zorg in een bepaalde functie minimaal recht heeft.

Volgens het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) kan de loonsverhoging, afhankelijk van de functie en de leeftijd, oplopen van 3 tot 8 procent, met zelfs een paar uitschieters van 15 procent. Een beginnende verpleegkunde (A1) zonder anciënniteit zal 280 euro bruto meer kunnen verdienen.

Op termijn zou iedereen in de zorg ook recht moeten krijgen op een volwaardige eindejaarspremie.

3 weken vakantie

Het parlement pompte eerder al 400 miljoen euro in de zorgsector via het zogenaamde ‘Fonds Blouses blanches’ om meer personeel te kunnen aanwerven in de zorg. Dat moet zorgen voor 3.000 à 4.000 extra voltijdse personeelsleden.

‘Maar we moeten er ook voor zorgen dat mensen naar de sector willen komen. Het moet dus aantrekkelijker’, zegt het kabinet-Muylle. Voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden trekt de regering daarom nog eens 100 miljoen euro uit. De sociale sector wordt daarmee onder meer aangespoord om er via cao’s voor te zorgen dat iedereen in de zorg drie opeenvolgende weken vakantie kan nemen. De regering wil de periodes van rust en werk via de uurroosters ook beter op elkaar afstemmen

Steun van parlement?

Het plan is al afgeklopt binnen de regering-Wilmès en krijgt de goedkeuring van de sociale sector, maar het moet straks ook nog gestemd worden in het federaal parlement. ‘In september komt het nog in het parlement’, zegt Muylle, ‘zodat het een grote politieke meerderheid krijgt. Dit akkoord is hoe dan ook historisch te noemen.’