Licht op groen voor Europees transitiefonds
Het Europees Parlement in Brussel (archiefbeeld) Foto: REUTERS

In het Europees Parlement heeft de bevoegde commissie maandag het Europees transitiefonds in de steigers gezet. Dat moet de overgang naar een klimaatneutrale economie mee helpen financieren.

Het Fond voor Rechtvaardige Transitie zou volgens het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie een slagkracht hebben van 7,5 miljard euro. Eind mei, in volle coronacrisis, deed de Commissie daar nog 2,5 miljard euro bovenop, samen met 30 miljard uit het coronaherstelfonds (Next Generation EU). Daarmee dikte het transitiefonds aan tot 40 miljard euro. Toen al werd bekend dat daarvan 380 miljoen euro naar België vloeit.

De commissie Regionale Ontwikkeling van het Europees Parlement heeft nu haar principiële goedkeuring gehecht aan de lancering van het fonds. 27 commissieleden stemden maandag voor, 7 tegen, 8 onthielden zich. Het is voorlopig niet duidelijk welke impact de amendementen van de parlementsleden hebben op de verdeling van het budget.

Het transitiefonds is bedoeld om de Europese regio’s bij te staan die nu nog het meest afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals steenkool. Het fonds moet de sociaaleconomische transitie begeleiden, bijvoorbeeld door geld te pompen in reconversie of de omscholing van werknemers.

De parlementsleden willen 18 procent van de uitgaven uit het fonds laten afhangen van de snelheid waarmee de lidstaten hun uitstoot van broeikasgassen afbouwen. Ze benadrukken ook dat steun uit het fonds niet tot een vermindering van middelen uit andere cohesiefondsen mag leiden.

Wellicht stemt de plenaire vergadering van het parlement in september over het fonds. Dan kunnen ook de onderhandelingen met de lidstaten opstarten over de definitieve vorm die het fonds moet aannemen.