Eis tot opheffing coronamaatregelen onontvankelijk verklaard: ‘Intellectuele armoede argumentatie verbijsterend’
Foto: Photo News

Een groep mensen, onder wie plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (59), viel de opgelegde coronamaatregelen aan. Maar nu vangen ze bot bij de rechter.

In een striemend vonnis wijst de Brusselse kortgedingrechter de klacht van de eisers tegen de Belgische Staat af.

‘De intellectuele armoede van hun argumentatie is verbijsterend’, aldus de rechter in het vonnis. ‘Men noemt de opgelegde maatregelen niet doeltreffend of proportioneel, terwijl studies net aantonen dat er 120.000 overlijdens vermeden werden. De zetel heeft meer vertrouwen in peer-reviewed wetenschappelijk onderzoek dan in de complottheorieën van eisers.’

Volgens de rechtbank moesten de eisers zich tot de Raad van State wenden om de schorsing of vernietiging van de maatregelen voor iedereen te eisen. De maatregelen enkel voor de eisers schorsen of vernietigen, zou dan weer het gelijkheidsbeginsel schenden. De eisers vroegen ook om de overheid te verbieden een hele reeks maatregelen te nemen, maar volgens de rechtbank kon ook die eis niet ingewilligd worden omdat ze de scheiding der machten zou schenden.

Volgens de eisers waren de maatregelen die door de federale en andere regeringen genomen waren, niet gewettigd en beperkten ze op ongeoorloofde wijze hun rechten en vrijheden.