Beschadigd Leopold II-beeld teruggeplaatst: ‘Halle zwicht niet voor vandalisme’
Het bekladde monument werd oorspronkelijk afgedekt. Foto: rr

In afwachting van een breed maatschappelijk debat over wat er met het beeld van Leopold II moet gebeuren, heeft de stad Halle het terug in het stadspark geplaatst samen met een boodschap onder de titel ‘Halle zwicht niet voor vandalisme’.

Het beeld werd op 14 juni door de stadsdiensten verwijderd nadat het eerst beklad werd door onbekenden en nadien van zijn sokkel was geduwd.

Door het beeld terug te plaatsen, wil Halle het signaal geven dat de stad zich niet kan laten leiden door vandalisme. Het debat over de toekomst van het beeld wil men dit najaar gaan voeren samen met gemeenteraadsleden en organisaties zoals de cultuurraad, de Koninklijke Geschiedenis- en Oudheidkundige Kring, de werkgroep Dekoloniseer Halle, vaderlandslievende verenigingen, integratieraad enzovoort.

Het stadsbestuur had voor het huidige protest al plannen om het borstbeeld te voorzien van een nieuw interactief duidingsbord dat het kolonialisme in perspectief zou plaatsen en tevens scherp veroordelen.

Iets verder van huis heeft het Koning Leopold-gebergte, een bergketen in het afgelegen noordwesten van Australië, een nieuwe naam gekregen. Voortaan zal de bergketen bekendstaan als de Wunaamin Miliwundi Ranges. Die naam werd gekozen na overleg met de Aboriginals die in de regio wonen. Het gebergte werd vernoemd naar koning Leopold II vanwege diens ‘grote interesse in expedities’. Verder is er geen link tussen Leopold II en de bergketen.