Gouverneur Nationale Bank associeert Wallonië met communisme
Foto: BELGA

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, zegt in een interview dat Wallonië ‘dichter bij een communistisch dan bij een neoliberaal regime staat’. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) reageert verbolgen.

In een dubbelinterview op de website van de Université Catholique de Louvain (UCL) met klimaatexpert Jean-Pascal van Ypersele geeft Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, onder meer commentaar op een ecologisch plan voorgesteld door wetenschappers en bedrijven.

In dat ‘Sophiaplan’ wordt gepleit voor stevige bijkomende overheidsinvesteringen in de groene economie. ‘Ik vind dat het Sophiarapport onvoldoende rekening houdt met de institutionele moeilijkheid waarin België zich bevindt’, zegt Wunsch.

Wunsch geeft aan dat de overheidsuitgaven in Wallonië al erg hoog liggen en dat ‘de economische structuur in het zuiden van het land afhangt van transfers vanuit Vlaanderen’.

‘We zitten waarschijnlijk aan 70 procent publieke uitgaven in Wallonie voor 2021-2022’, aldus Wunsch. ‘Dat wil zeggen dat we dichter zullen staan bij een communistisch regime dan bij een neoliberaal regime, waar sommigen voor waarschuwen.’

Wunsch verwijst naar het overheidsbeslag, het aandeel van overheidsuitgaven ten opzichte van het bruto binnenlands product. ‘Als we ons er niet bewust van zijn dat de economische structuur niet zelfdragend is, schiet een debat over de hervorming van de economie zijn doel voorbij’, zegt Wunsch nog.

‘Gouverneur staat ten dienste van zijn land’

Waals minister-president en PS-boegbeeld Elio Di Rupo reageert op Twitter ontstemd. ‘Als zulke woorden werkelijk zijn uitgesproken, dan zijn ze slaan ze inhoudelijk de bal mis, en zijn ze onrustwekkend omdat ze van een persoon komen met die functie. De gouverneur van de Nationale Bank staat ten dienste van zijn land, inclusief de drie gewesten waaruit het bestaat.’

‘Hij is er niet om waardeoordelen te vellen, noch om ongegronde beweringen te verspreiden. Men verwacht van een gouverneur dat hij met ernst, omzichtigheid en terughoudendheid ageert, en niet dat hij bewoordingen gebruikt die schandelijk en kwaadwillig tegenover de openbare instellingen zijn’, vulde Di Rupo in een tweede tweet aan.

Ook andere PS-politici, zoals Kamerfractieleider Ahmed Laaouej en Brussels burgemeester Philippe Close, uitten kritiek, net als Ecolo-verkozenen. Voor zijn carrière bij de Nationale Bank was Wunsch kabinetschef bij toenmalig minister van Financiën Didier Reynders (MR).

‘De gouverneur wijst al lange tijd op het grote overheidsbeslag in ons land’, zegt Geert Sciot, woordvoerder van de Nationale Bank, in een reactie. ‘Wallonië spant de kroon, maar ook in Vlaanderen ligt het hoog. Hij wil het debat hierover openen.’