Demir verlengt jachtverbod in wolvengebied tot eind augustus
Wolvin Noëlla. Foto: Belga

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) verlengt het jachtverbod in het wolvengebied tot eind augustus. Dat verbod liep normaal eind juni af, maar nu Noëlla vier welpen op de wereld gezet heeft, wil de minister het verbod doortrekken tot 31 augustus.

Midden maart, toen bekend raakte dat wolvin Noëlla drachtig was, vaardigde minister Demir een jachtverbod uit in drie zones uit het kerngebied van het wolventerritorium: de militaire domeinen van Leopoldsburg en Oudbergen-Helchteren, alsook het domeinbos Pijnven.

Dat verbod liep normaal gezien eind juni af, maar nu er sprake is van een roedel met vier wolvenwelpjes, wil de minister de bescherming verlengen. ‘Nu de bescherming opgeven, zou zonde zijn. Bij verstoring verplaatsen de ouders de welpen naar andere oorden, dat vraagt extra energie en brengt risico’s op aanrijdingen met zich mee. De instelling van een rustzone is absoluut gewenst. Het laat tevens toe dat het wetenschappelijk werk van Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (Inbo) kan verdergezet worden’, heeft de minister woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Lode Ceyssens (CD&V), Piet De Bruyn (N-VA) en Steven Coenegrachts (Open VLD).

Jagersverenigingen vroegen al een tijdje een opheffing van het jachtverbod. Ze verwezen naar de overlast die everzwijnen in de omliggende gebieden veroorzaken. Maar volgens minister Demir blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de jacht op everzwijnen in dergelijke grote natuurkernen in de zomer een tegengesteld effect heeft. ‘Door jacht in de natuurkernen in de zomerperiode wordt het jachtwild net naar de randen geduwd waar ze potentieel schade berokkenen aan de nu erg kwetsbare landbouwgewassen. Een verhoogde jachtdruk installeren in de randzones zodat de dieren niet de neiging hebben uit de natuurkernen te komen in de zomerperiode kan een pak schade vermijden’, luidt het.

Intussen groeit er bij sommige veehouders wel bezorgdheid over het mogelijke gevaar van de wolf voor hun dieren. Minister Demir heeft begrip voor die bezorgdheid. Ze wijst erop dat veehouders gebruik kunnen maken van subsidies voor rasters en dat schade aan dieren altijd vergoed wordt.

Er zijn ook houders van runderen en paarden die zich zorgen maken. Omdat aanvallen op paarden en runderen uiterst zelden voorkomen, valt wolfwerende afrastering voor die dieren niet onder de Vlaamse subsidieregeling. ‘We zijn uitgegaan van de beperkte schadegevallen bij grootvee. We moeten de middelen goed en efficiënt inzetten’, merkt Demir op. Wie een duur paard heeft, wordt door de minister wel geadviseerd om zelf de nodige beschermende afrastering te voorzien. ‘Wie een duur paard heeft, moet niet twijfelen om afrastering te plaatsen. Wie zo’n paard kan betalen, kan ook zo’n afrastering betalen.’