Dit verandert er op 1 juli
Foto: belga

Op 1 juli zijn er heel wat dingen die veranderen. De sociale energietarieven dalen, de magneetkaart is niet langer bruikbaar in tram of bus en de gedetineerden in ons land mogen hun eigen kledij beginnen dragen. Een overzicht.

Sociale tarieven

De sociale tarieven voor energie dalen op 1 juli weer. Die voor elektriciteit nemen met gemiddeld 12 procent af, terwijl het tarief voor aardgas met 39 procent terugloopt.

Nieuw is dat de federale energieregulator CREG de sociale tarieven vanaf 1 juli per kwartaal zal vastleggen, terwijl dat tot nu om de zes maanden gebeurde. Zo worden prijsschommelingen op de energiemarkt beter gevolgd: bij een daling kunnen de sociale tarieven sneller omlaag en prijsstijgingen zijn minder bruusk.

Fiets gratis op de trein

Van 1 juli tot 31 december 2020 kunnen reizigers hun fiets kosteloos meenemen op de trein. Ze moeten wel over een biljet met ‘fietssupplement’ beschikken, maar dat biljet zelf zal dus gratis zijn.

Het gaat om een beslissing van de zogenaamde superkern - de regeringstop en de partijen die de volmachten steunen. Die besliste ook om aan elke inwoner gratis treinritten ter beschikking te stellen.

Vanaf 1 juli zijn overigens ook weer groepsreizen met de trein mogelijk. Voor de zomervakantie voert de NMBS wel nog enkele beperkingen in.

Magneetkaarten

Vanaf 1 juli zijn magneetkaarten niet meer bruikbaar op de bussen en trams van De Lijn. Alleen op de kusttram kan je nog tot 30 september met dit vervoerbewijs betalen.

Het verdwijnen van de magneetkaart is geen verrassing. Abonnementen zoals een Buzzy Pazz en Omnipas staan al geruime tijd op de elektronische MOBIB-kaarten. Vervoerbewijzen voor occasionele reizigers staan tegenwoordig op een elektronische kaart. Je busrit betalen kan ook altijd via een sms-ticket of een M-biljet op je smartphone. Normaal gezien zou het vanaf 1 juli ook niet meer mogelijk zijn om contant te betalen op de bussen en trams van De Lijn. Maar door het coronavirus werd deze verandering al midden maart doorgevoerd.

Opnieuw boetes voor inbreuken op lage-emissiezone in Brussel

Vanaf 1 juli krijgen bestuurders van een voertuig dat niet conform is aan de lage-emissiezone (LEZ) in Brussel weer een boete. Dat heeft Leefmilieu Brussel bekendgemaakt. Door de coronacrisis waren de boetes tijdelijk opgeschort.

Net als voor de opschorting kan een nieuwe boete pas drie maanden na de vorige gegeven worden, om de eigenaar de tijd te geven om de nodige maatregelen te nemen.

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg genieten, zullen geen boete krijgen voor het schenden van de Brusselse LEZ-regeling.

Alle informatie is terug te vinden op de website www.lez.brussels.

Autoluwe zone in Mechelen wordt groter

Mechelen breidt de autoluwe zone in de binnenstand op 1 juli uit. Normaal gezien zou dat al op 31 maart gebeurd zijn, maar het stadsbestuur stelde de uitbreiding uit wegens de coronapandemie.

Sinds 2011 is een deel van de binnenstad rond de Grote Markt in Mechelen autoluw. Daar wordt nu ook de IJzerenleen en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat aan toegevoegd.

‘Groene’ kaart wordt ‘witte’ kaart

De groene kaart, officieel de ‘internationale motorrijtuigenverzekeringskaart’, krijgt vanaf 1 juli een witte in plaats van groene achtergrond. Ook zijn autoverzekeraars vanaf dan niet langer verplicht om een papieren versie te bezorgen aan hun klanten, het mag voortaan ook elektronisch.

Als verzekeraars het verzekeringsbewijs digitaal aanbieden, kan het opgeslagen worden in de smartphone of afgedrukt worden. Wie het liever op de smartphone opslaat, mag niet vergeten het document te delen met alle gezinsleden of andere gelegenheidsbestuurders die het voertuig gebruiken. Er geldt wel nog een overgangsperiode van anderhalf jaar, tot 31 december 2021. In die periode zijn nog zowel ‘groene’ als ‘witte’ kaarten geldig.

Start sperperiode voor (uitgestelde) koopjesperiode

Op 1 juli start dit jaar uitzonderlijk de sperperiode, waarin het voor modewinkels verboden is om kortingen aan te kondigen. Door de coronapandemie is het begin van de koopjesperiode dit jaar namelijk met een maand uitgesteld tot 1 augustus.

Het uitstel van de zomersolden had als doel om een prijzenoorlog snel na de heropening van de modewinkels - die wegens de coronapandemie wekenlang de deuren moesten sluiten - te vermijden. Zo konden de zaken nog enkele weken aan normale prijzen verkopen.

Fietsvergoeding

Voor werknemers die tot het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200) behoren, geldt vanaf 1 juli een verplichte fietsvergoeding. Dat is midden vorig jaar vastgelegd in een sectorakkoord, dat geldt voor zowat 55.000 bedrijven en ruim 440.000 bedienden.

Bedienden die regelmatig de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer krijgen volgens de nieuwe regels een fietsvergoeding van 0,10 euro per gereden kilometer met een maximum van 4 euro per arbeidsdag.

Kmo’s krijgen geen subsidies meer voor opleidingen astrologie en shiatsu

Vanaf 1 juli worden 16 opleidingen en diensten niet langer gesubsidieerd via de kmo-portefeuille omdat ze niet bijdragen tot de groei of de transformatie van bedrijven in Vlaanderen. Het gaat bijvoorbeeld over de opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot of de opleidingen reflexologie, astrologie en shiatsu.

De steun voor opleidingen die niet relevant zijn werd tot nu toe na steekproefsgewijze controles teruggevorderd. Maar Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) opteerde voor een meer proactieve aanpak, door een lijst op te stellen van opleidingen en diensten die niet langer subsidieerbaar zijn.

Volgende opleidingen en adviezen zijn vanaf 1 juli uitgesloten van steun: opleidingen shiatsu, opleidingen mindfulness, opleidingen reflexologie, opleidingen astrologie, diensten inzake insights discovery methode, diensten inzake Myers-Briggs Type, indicator voor persoonlijkheidsanalyse, diensten inzake Neuro-Linguistic Programming, het afnemen van een examen en/of examenbegeleiding, opleidingen meridianen- en elementenleer, opleidingen hypnose, opleidingen inzake het behalen van een rijbewijs AM, A of B, opleidingen tot vliegtuig- of helikopterpiloot, diensten waarvan de inhoud niet op voorhand bekend is en waarvoor een abonnement of lidgeld wordt betaald, teambuildings, netwerksessies, studiereizen.

Minder remgeld geneesmiddelen

De prijs van verschillende medicijnen daalt op 1 juli. Dat is het gevolg van een aantal besparingen waartoe een nieuwe wet de farmasector dwingt.

Een deel van de besparingen vloeit door naar de patiënten. Die moeten minder remgeld betalen voor een aantal geneesmiddelen tegen onder meer osteoporose, astma, hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer, depressie en bepaalde kankers. De totale geneesmiddelenfactuur zou voor de patiënt op jaarbasis met meer dan 50 miljoen euro dalen.

Nieuwe tarieven voor Vlaamse kilometerheffing

Vanaf 1 juli gelden er in Vlaanderen nieuwe tarieven voor de kilometerheffing op vrachtwagens. Lichtere voertuigen (3,5 tot 12 ton) betalen een lagere heffing, terwijl de kosten voor de zwaarste voertuigen (meer dan 32 ton) oplopen. Voor de klasse tussen 12 en 32 ton wordt enkel een indexering doorgevoerd.

Duitsland voorzitter van de Europese ministerraden

De tocht is moeilijk, de gids ervaren. Net nu de coronapandemie de Europese Unie in een crisis zonder voorgaande heeft gestort, neemt het Duitsland van bondskanselier Angela Merkel vanaf juli tot eind december het voorzitterschap van de Europese ministerraden in handen. Het is nu aan de grootste lidstaat en zijn gereputeerde leider om een historisch Europees herstelplan in de steigers te zetten.

De Duitsers leiden vanaf juli de Europese ministerraden en de diplomatieke vergaderingen die de Europese toppen voorbereiden. Aan de Jacques de Lalaingstraat wordt alvast niets aan het toeval overgelaten. Het personeelsbestand van de Duitse ambassade bij de Europese Unie is opgetrokken van 200 à 250 tot 400 medewerkers. Er is een belendend gebouw gehuurd om alle medewerkers te huisvesten.

Er moet niet enkel een cruciaal sociaaleconomisch herstelplan in de steigers worden gezet. Niemand weet hoe de pandemie de komende maanden zal evolueren. Het is ook aan het Duitse voorzitterschap om ervoor te zorgen dat de lidstaten bij een eventuele tweede golf meer gaan overleggen en samenwerken op het vlak van grensbeheer, de verdeling van medische uitrusting en eventuele vaccins etc.

Gedetineerden mogen eigen kleding dragen

Vanaf 1 juli mogen de gedetineerden in Belgische gevangenissen hun eigen kleding en schoeisel dragen, al zal dat nog niet overal onmiddellijk zijn.

Dat gedetineerden hun eigen kleding mogen dragen, werd al opgenomen in de Basiswet Gevangeniswezen uit 2005, maar het betrokken artikel trad nog niet in werking. In artikel 43 van de wet staat dat de kleding en het schoeisel moet voldoen aan de normen op het vlak van ‘de hygiëne, de welvoeglijkheid, de orde of de veiligheid’. Tijdens de arbeid of andere activiteiten kan de gedetineerde wel verplicht worden om aangepaste kledij en schoeisel te dragen, die hij krijgt.

Volgens het Gevangeniswezen zijn de meeste gevangenissen klaar om de regel in te voeren, volledig of minstens in een deel van hun inrichting. In een beperkt aantal gevangenissen lukt dat voorlopig nog niet, omdat zij door hun inspanningen tegen het coronavirus met logistieke en technische problemen kampen. Mogelijk is het dragen van burgerkleding in deze inrichtingen in de komende maanden wel mogelijk.

Orgaandonor worden, kan online

Wie na zijn of haar overlijden orgaandonor wil worden, moet niet langer langsgaan op het gemeentehuis. De registratie kan vanaf 1 juli online of bij de huisarts.

Om de wilsverklaring te registreren, kan je surfen naar www.mijngezondheid.be. Daar moet je dan eerst inloggen met je eID of de app itsme. Daarnaast kan ook de huisarts de wilsverklaring voortaan registreren.

In principe is iedereen in ons land orgaandonor, behalve als de overledene zich daar expliciet tegen heeft verzet. In de praktijk nemen artsen echter nooit zomaar een orgaan weg: bij gebrek aan registratie als orgaandonor wordt aan de naasten gevraagd naar de wensen van de overledene, maar die zijn niet altijd op de hoogte.

Daarom is het goed om je voorkeur expliciet te registreren, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ‘Op die manier is er geen twijfel mogelijk en vermijd je dat je naasten met die vraag geconfronteerd worden terwijl ze in volle rouw zijn.’

Vestigingspremie voor huisartsen wordt afgeschaft

Beginnende huisartsen kunnen vanaf 1 juli niet langer rekenen op de zogenaamde vestigingspremie. De Vlaamse regering zet de middelen wel op een andere manier in om de huisartsen te ondersteunen en verhoogt ook het bedrag van de renteloze lening die ze kunnen aangaan.

Huisartsen kunnen momenteel bij hun ‘eerste installatie’ of bij een verhuizing naar een ‘prioritaire zone’ - een regio met weinig huisartsen - rekenen op een premie van 20.000 euro. Daarnaast kunnen ze ook een renteloze lening aangaan van maximaal 15.000 euro met een looptijd van 5 jaar.

Die premie schiet echter haar doel voorbij om huisartsen naar regio’s met een tekort te krijgen, zo blijkt uit een analyse van het Impulsfonds. Daarom schaft de Vlaamse regering ze nu af. De vrijgekomen middelen zullen wel nog op een andere manier naar de huisartsen gaan.

De analyse toonde namelijk aan dat de professionele omkadering een doorslaggevende rol speelt wanneer beginnende huisartsen voor een vestigingsplaats kiezen. Daarom zullen huisartsenkringen voortaan financiering krijgen om te zorgen voor een omkadering op maat van de regio. Die manier van werken zou wel tot een betere spreiding moeten leiden.

Daarnaast wordt ook het maximumbedrag van de renteloze lening opgetrokken tot 35.000 euro.