Regering beslist vandaag over Chef Defensie
Foto: Photo News

De ministerraad komt vanmiddag bijeen om een beslissing te nemen over de nieuwe chef Defensie (CHOD), om generaal Marc Compernol op te volgen. Er zijn drie kanshebbers.

Het gaat om huidig vice-CHOD en viceadmiraal Michel Hofman, luitenant-generaal Claude Van de Voorde, die de militaire inlichtingendienst ADIV leidt, luitenant-generaal Jan Hennes, die aan het hoofd staat van de dienst hr. Zij komen allemaal uit het kleine kransje van driesterrengeneraals, en werden al langer genoemd als kandidaat. Minister van Defensie Philippe Goffin heeft met elk van hen al een gesprek gehad en zal nu een voorstel doen aan de regering.

Om 17 uur komt ook de commissie Defensie bijeen voor een gedachtewisseling met de minister.