IN MEMORIAM  

De levens achter de coronadoden

Nu de curve is afgevlakt en het tempo waarin we de verliezen tellen afneemt, wil De Standaard stilstaan en de doden bij hun naam noemen. We vroegen nabestaanden welk voorwerp innig met hun dierbare verbonden zal blijven. Het zijn spullen die van een leven vertellen. Want hoe traumatisch het afscheid soms ook was, meer nog dan over die dood wilden de nabestaanden over het leven dat eraan voorafging spreken. Opdat het niet ongezien zou zijn.

DS Weekblad

zaterdag 27 juni 2020