Erik Wieërs aangesteld als Vlaamse Bouwmeester
Met Erik Wieërs kiest de Vlaamse regering een architect die zich de voorbije jaren toelegde op collectief wonen. Foto: JJA

Erik Wieërs van het Antwerpse architectenbureau Collectief Noord wordt vanaf augustus de nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Hij volgt Leo Van Broeck op.

De vorige Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, werd aangesteld in de zomer van 2016, voor een periode van vier jaar. Van Broeck gaf zijn functie een heel nieuwe invulling ten opzichte van voorganger Peter Swinnen. Hij ontwikkelde een brede visie op ruimtelijke ordening en wees op de impact van onze manier van wonen op klimaat en leefkwaliteit.

Begin dit jaar ging de regering op zoek naar een opvolger. Die procedure werd vergezeld van een nieuwe visienota, waarin werd herhaald dat de bouwmeester zich moet terugplooien op zijn kerntaken. Hij moet de Vlaamse overheid en lokale besturen bijstaan in hun architecturale keuzes en de inrichting van de publieke ruimte.

Erik Wieërs, die in 1987 afstudeerde als architect aan de Universiteit Antwerpen en in 1991 als licentiaat wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Brussel, werd aangesteld voor de volgende vijf jaar. Hij is geïnteresseerd in de maatschappelijke dimensie van architectuur, en bouwde tijdens zijn loopbaan onder meer expertise op rond collectief wonen.

Wieërs was stichtend vennoot van Meta Architectuurbureau en Huiswerk Architecten. In 2011 richt hij Collectief Noord op, samen met Pieter Eeckeloo, Christopher Paesbrugghe, Hans Van Bavel en Peter Wils. Daarnaast is hij als hoofddocent architectonisch ontwerpen verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Van 2004 tot 2006 werkte hij ook als gastdocent aan de TUDelft.