De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea blijven hoog oplopen. Noord-Korea heeft opnieuw luidsprekers die propaganda afspelen aan de grens geplaatst. In 2018 werden die nog weggehaald om ‘de vijandelijkheden te verminderen’. Bekijk de luidsprekers hierboven.

Vorige week werd door Noord-Korea een verbindingsbureau opgeblazen dat de samenwerking tussen beide landen zou moeten verbeteren.