Universiteiten gaan milder delibereren: ‘Ook met kleine tekorten kan je dit jaar slagen’
Foto: Photo News

De Vlaamse universiteiten zullen de prestaties van hun studenten mild beoordelen, een tegemoetkoming aan het aparte leerproces tijdens de lockdown. De UGent gaat daarbij het verst met een ‘coronacheck’. De hogescholen komen vandaag samen, maar daar worden geen bijkomende correcties verwacht.

De examenperiode loopt ook in het hoger onderwijs stilaan op zijn einde. In de komende dagen nemen examencommissies de eindresultaten van de Vlaamse studenten zorgvuldig onder de loep. Die studenten zullen in veel gevallen kunnen rekenen op een milde houding.

De Universiteit Gent bijvoorbeeld gaat scores op nagenoeg alle vakken vergelijken met de scores van de voorbije twee jaar. Als blijkt dat het gemiddelde nu significant lager ligt, worden de punten van álle studenten voor het vak in kwestie naar boven bijgesteld. Professoren die deze ‘coronacheck’ niet toepassen, zullen met een gegronde motivering op de proppen moeten komen.

In Antwerpen willen ze zo ver niet gaan. ‘Omdat je er dan eigenlijk van uitgaat dat de resultaten automatisch slechter gaan zijn dan vorig jaar’, zegt Peter De Meyer, woordvoerder van de UA. ‘Dat doen wij in geen geval. Wel gaan we op deliberaties rekening houden met de individuele situatie van elke student. Het volledige plaatje wordt bekeken. Als de student de nodige competenties verworven heeft, maar we kleine tekorten zien, kan hij dit jaar toch slagen.’

Ook de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven hanteren een aangepast deliberatiesysteem. Vicerector Jan Danckaert (VUB) rekent wel in eerste instantie op de docent om een analyse van de examenresultaten op te maken. ‘Maar als we voor een vak een groot verschil zien met vorig jaar, kan de examencommissie de punten alsnog aanpassen. We vermoeden dat die optie, die er andere jaren overigens ook is, nu misschien meer zal worden gebruikt.’

Andere situatie

De Vlaamse Hogescholenraad komt vandaag samen rond het onderwerp, en zal een gemeenschappelijke aanpak op poten proberen te zetten. Maar op de Erasmushogeschool zullen de deliberaties gewoon zoals andere jaren verlopen. ‘Voor hogescholen ligt de zaak anders dan voor universiteiten’, zegt directeur Ann Brusseel. ‘Wij konden makkelijker maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de lockdown te neutraliseren. Individuele begeleiding, alle lessen online, sommige examens vervangen door een taak ... Wij hebben al die inspanningen gedaan vanaf dag één. Daardoor is het nu niet meer nodig om ook nog in de deliberaties mildheid aan de dag te leggen.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig